Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm WEBSERVICE trả về dữ liệu từ một dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet.

Lưu ý: 

  • Hàm WEBSERVICE chỉ sẵn dùng trong Excel 2013 trở lên cho Windows.

  • Hàm WEBSERVICE có thể xuất hiện trong bộ sưu tập hàm Excel for Mac, nhưng nó dựa vào các tính năng của hệ điều hành Windows nên hàm sẽ không trả về kết quả trên máy Mac.

Cú pháp

WEBSERVICE(url)

Cú pháp hàm WEBSERVICE có đối số sau đây.

Đối số

Mô tả

.url   

Bắt buộc

URL của dịch vụ web được gọi

Lưu ý: 

  • Nếu các đối số không thể trả về dữ liệu, WEBSERVICE sẽ trả về giá #VALUE! lỗi.

  • Nếu các đối số trong chuỗi không hợp lệ hoặc chứa nhiều hơn giới hạn ô cho phép 32767 ký tự, WEBSERVICE sẽ trả về giá trị #VALUE! lỗi.

  • Nếu url là một chuỗi chứa nhiều hơn 2048 ký tự được cho phép cho yêu cầu GET, WEBSERVICE sẽ trả về giá trị #VALUE! lỗi.

  • Đối với các giao thức không được hỗ trợ, chẳng hạn như ftp:// hoặc file://, WEBSERVICE sẽ trả về kết quả #VALUE! .

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng một dịch vụ web độc tính:

=WEBSERVICE(“http://mywebservice.com/serviceEndpoint?searchString=Excel”)

Mẹo: 

  • Để có kết quả tốt nhất, URL cho WEBSERVICE cần được mã hóa trước khi đưa vào công thức.

  • Để mã hóa URL, hãy sử dụng hàm ENCODEURL . Sau đó tham chiếu ô bằng URL được mã hóa trong công thức WEBSERVICE .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Hàm ENCODEURL

FILTERXML (Hàm FILTERXML)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×