Chủ đề liên quan
×
Liên hệ và tác vụ
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Liên hệ và tác vụ

Xuất danh bạ

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Trong Outlook, bạn có thể xuất các liên hệ của mình vào một tệp Giá trị Phân tách bằng Dấu phẩy (.csv) để di chuyển các liên hệ sang một chương trình email khác.

  1. Chọn Tệp

  2. Chọn Mở & Xuất > Nhập/Xuất.

  3. Chọn Xuất sang tệp >Tiếp.

  4. Chọn Giá trị Phân tách bằng Dấu phẩy> Tiếp.

  5. Bên dưới tài khoản email mà bạn muốn xuất liên hệ từ đó, chọn Liên hệ.

  6. Chọn Duyệt... và đi tới nơi bạn muốn lưu tệp .csv bạn.

  7. Nhập tên tệp, rồi chọn OK.

  8. Chọn Hoàn tất.

Chúng tôi khuyên bạn nên mở .csv của mình trong Excel tra và chỉnh sửa dữ liệu trước khi nhập vào một chương trình khác.

Lưu ý: Nếu bạn đang xuất sang một chương trình Outlook khác không phải là tài khoản Microsoft 365 hoặc Microsoft Exchange, bạn sẽ muốn lưu tài khoản này dưới dạng tệp .pst để nhập. 

Bạn muốn xem thêm?

Xuất liên hệ từ Outlook

Nhập danh bạ vào Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×