Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chủ đề nổi bật 

Tải xuống Trung tâm Phụ kiện của Microsoft

Ứng dụng Trung tâm Phụ kiện của Microsoft

Tùy chỉnh các phụ kiện Microsoft Modern của bạn, như phụ kiện âm thanh hoặc webcam.

Tải về Trung tâm Phụ kiện của Microsoft

Biểu tượng tải xuống, chuột và bàn phím

Ứng dụng Trung tâm Bàn phím và Chuột Microsoft

Tùy chỉnh chuột và bàn phím của bạn với ứng dụng này.

Tải Trung tâm Bàn phím và Chuột

Chuột Surface và dấu hỏi

Khắc phục sự cố với chuột hoặc bàn phím Microsoft của bạn

Hãy thử các bước này để ghép cặp chuột và bàn phím và sử dụng chúng.

Khắc phục sự cố chuột hoặc bàn phím

Bộ điều hợp hiển thị không dây trên màn hình

Khắc phục sự cố bộ điều hợp hiển thị không dây

Bạn gặp sự cố với bộ điều hợp màn hình không dây? Hãy thử các bước khắc phục sự cố này để khắc phục.

Khắc phục sự cố bộ điều hợp màn hình không dây của bạn

Microsoft Audio Dock và hiển thị màn hình

Phụ kiện Microsoft dành cho Teams

Tìm hiểu cách thiết lập và sử dụng các phụ kiện mới được Microsoft Teams chứng nhận này cho cuộc họp và cuộc gọi.

Microsoft Audio Dock

Microsoft Presenter+

Tai nghe không dây hiện đại của Microsoft

Loa USB-C hiện đại của Microsoft

Webcam hiện đại của Microsoft

Khám phá các phụ kiện Thích ứng của Microsoft

Các phụ kiện Thích ứng của Microsoft được phát triển dành cho những người gặp khó khăn khi sử dụng chuột và bàn phím truyền thống. Tạo thiết lập dành riêng cho bạn với sự lựa chọn của bạn về các phụ kiện thích ứng và tăng năng suất PC của bạn.

XEM THÊM VỀ PHỤ KIỆN THÍCH ỨNG

Hình ảnh về tất cả các phụ kiện thích ứng của Microsoft được bố trí theo dạng lưới.