Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thư viện ảnh được nhập từ điện thoại vào ứng dụng Liên kết Điện thoại

Giới thiệu Liên kết Điện thoại của Microsoft  

Sự phát triển của chúng tôi về ứng dụng Your Phone trước đây mang lại một cái tên mới cho trải nghiệm người dùng. Với Liên kết Điện thoại mới trên PC chạy Windows và ứng dụng Liên kết với Windows mới trên thiết bị Android của bạn, việc truy nhập các ứng dụng và nội dung dành cho thiết bị di động của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế! 

Tìm hiểu thêm về Liên kết Điện thoại

Microsoft và Samsung—một mối quan hệ đối tác năng suất

Với Liên kết với Windows trên thiết bị Samsung và Liên kết Điện thoại trên PC, bạn được kết nối ở một cấp độ mới. Tìm hiểu cách kết nối các thiết bị của bạn để bạn luôn có thể làm việc hiệu quả cho dù bạn đang ở đâu.  

Tìm hiểu thêm về Liên kết với Windows

TBD

Khám phá Liên kết điện thoại

TBD

Bạn muốn có các tính năng mới trước tiên?

Trở thành Người dùng nội bộ Windows và có quyền truy nhập sớm vào những trải nghiệm mới nhất trong Liên kết Điện thoại.

Tham gia bây giờ

TBD

Ứng dụng của bạn, theo cách của bạn.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn trợ năng để giúp bạn sử dụng Liên kết Điện thoại theo cách phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Tìm hiểu thêm

Biểu tượng đám mây với các biểu tượng đa phương tiện lủng lẳng từ nó.

Có gì mới?

Tìm hiểu thêm về các tính năng Liên kết điện thoại mới nhất.

Tìm hiểu thêm

TBD

Một số mẹo & thủ thuật

Tìm các thủ thuật tiết kiệm thời gian và khám phá cách bạn có thể sử dụng Liên kết Điện thoại.

Tìm hiểu thêm

Phù hợp với mọi thiết bị

Microsoft 365 hoạt động trên PC, máy Mac, iPad, iPhone, điện thoại và máy tính bảng Android để bạn có thể luôn cập nhật thông tin hàng ngày của mình.

Mua hoặc dùng thử Microsoft 365

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.