Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tạo bố trí đẹp mắt, chuyên nghiệp

Bố trí và văn bản kiểu, ảnh, đường viền, lịch chính xác cũng như nhiều thông tin khác. Mọi nội dung bạn thêm luôn chính xác như cách bạn đã thiết kế, trong bản in, trực tuyến hoặc trong email.

Xem cách thực hiện

Thiết kế tài liệu độc đáo cho mọi mục đích

Tạo mọi nội dung từ các thẻ và nhãn chúc mừng đơn giản cho các tài liệu tiếp thị và bản tin chuyên nghiệp bằng một loạt các mẫu thiết kế sẵn của Publisher.

Tìm hiểu thêm