Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Đăng Nhập
Hãy đăng nhập để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn.
Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365. Đăng ký ngay >

Trợ giúp và tìm hiểu Publisher

Tạo bố trí đẹp mắt, chuyên nghiệp

Bố trí và văn bản kiểu, ảnh, đường viền, lịch chính xác cũng như nhiều thông tin khác. Mọi nội dung bạn thêm luôn chính xác như cách bạn đã thiết kế, trong bản in, trực tuyến hoặc trong email.

Xem cách thực hiện

Thiết kế tài liệu độc đáo cho mọi mục đích

Tạo mọi nội dung từ các thẻ và nhãn chúc mừng đơn giản cho các tài liệu tiếp thị và bản tin chuyên nghiệp bằng một loạt các mẫu thiết kế sẵn của Publisher.

Tìm hiểu thêm

Nhận hỗ trợ
Liên hệ với chúng tôi
Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng
Mua Microsoft 365
Xem các gói và giá cả