Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Cập nhật Surface Dock của bạn

Các hướng dẫn trên trang này chỉ áp dụng cho Surface Thunderbolt™ 4 Dock, Surface Dock 2 và Surface Dock. Nếu bạn có đế cắm khác cho Surface, bạn không thể cập nhật đế cắm đó bằng phần mềm này. Nếu không chắc chắn mình đang sử dụng Surface Dock nào, bạn có thể Xác định Surface Dock và các tính năng của mình, sau đó kiểm tra các bước thích hợp để cập nhật.

Đối với Surface Thunderbolt™ 4 Dock

Làm theo các bước sau để giữ cho Surface Thunderbolt™ 4 Dock của bạn luôn cập nhật.  

Kiểm tra Bản cập nhật Windows 

Để kiểm tra trạng thái cập nhật trên Surface Thunderbolt™ 4 Dock, hãy sử dụng ứng dụng Surface. 

 1. Khi Surface Thunderbolt™ 4 Dock của bạn được kết nối, hãy chọn Bắt đầu , tìm kiếm surface, sau đó chọn ứng dụng từ danh sách kết quả.

  Mở ứng dụng Surface

  Lưu ý: Nếu không thấy ứng dụng Surface trong kết quả tìm kiếm, bạn có thể cần tải xuống ứng dụng Surface từ Microsoft Store.

 2. Từ lựa chọn các phụ kiện được kết nối ở cuối ứng dụng, hãy chọn Surface Thunderbolt™ 4 Dock.

 3. Mở rộng Bản cập nhật Vi chương trình để xem vi chương trình hiện được cài đặt và xem liệu vi chương trình có được cập nhật hay không. Nếu cần, hãy chọn tùy chọn để cập nhật thiết bị.

Tải xuống gói MSI 

Để cập nhật đế cắm của bạn bằng các gói MSI có thể tải xuống, hãy đi tới Trình điều khiển Dock Và Vi chương trình Surface Thunderbolt™ 4, chọn Chi tiết và chọn gói để tải xuống. 

Lưu ý: Phương pháp này không được hỗ trợ cho bất kỳ mẫu Surface nào sử dụng Windows ở chế độ S mode. 

Đối với Surface Dock 2

Làm theo các bước sau để duy trì cập nhật Surface Dock 2. 

Kiểm tra Bản cập nhật Windows

Để kiểm tra trạng thái cập nhật trên Surface Dock 2, hãy sử dụng ứng dụng Surface.

 1. Sau khi kết nối Surface Dock 2, hãy chọn Bắt đầu , tìm kiếm surface, sau đó chọn ứng dụng từ danh sách kết quả.

  Mở ứng dụng Surface

  Lưu ý: Nếu không thấy ứng dụng Surface trong kết quả tìm kiếm, bạn có thể cần tải xuống ứng dụng Surface từ Microsoft Store.

 2. Từ lựa chọn các phụ kiện được kết nối ở cuối ứng dụng, hãy chọn Surface Dock 2.

 3. Mở rộng Thông tin Thiết bị để xem vi chương trình hiện được cài đặt và xem liệu vi chương trình có được cập nhật hay không. Nếu cần, hãy chọn tùy chọn để cập nhật thiết bị.

Tải xuống gói MSI

Để cập nhật đế cắm của bạn bằng các gói MSI có thể tải xuống, hãy đi tới Trình điều khiển Surface Dock 2 và Vi chương trình, chọn Chi tiết và chọn gói để tải xuống.

Lưu ý: Phương pháp này không được hỗ trợ cho bất kỳ mẫu Surface nào sử dụng Windows ở chế độ S mode.

Đối với Surface Dock

Làm theo các bước sau để giữ cho Surface Dock của bạn luôn cập nhật.

Sử dụng Bản cập nhật Vi chương trình Surface Dock

 1. Chuyển đến Tải xuống Công cụ Surface cho IT

 2. Chọn Tải xuống.

 3. Trong Chọn bản tải xuống bạn muốn, chọn phiên bản mới nhất của Bản cập nhật Vi chương trình Surface Dock. Tên tệp sẽ bắt đầu bằng Surface_Dock_FWUpdate_ và số phiên bản, đồng thời, tên tệp sẽ .msi phần mở rộng tên tệp ở cuối.

  Bạn không cần tải xuống tất cả các tệp trong gói phần mềm—chỉ cần chọn Bản cập nhật Vi chương trình Surface Dock.

 4. Chọn Tiếp theo và làm theo các hướng dẫn còn lại để cài đặt bản cập nhật.

Sau khi bạn đã cài đặt Bản cập nhật Vi chương trình Surface Dock, Surface Dock sẽ tự động cập nhật và bạn sẽ không phải làm gì cả. Nếu bạn muốn tự cài đặt bản cập nhật, hãy làm theo các hướng dẫn sau để cập nhật Vi chương trình Microsoft Surface Dock theo cách thủ công.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Windows ở chế độ S mode, bạn sẽ cần chuyển khỏi chế độ S mode hoặc sử dụng một máy tính khác để cập nhật Surface Dock.

Ngắt kết nối và kết nối lại thiết bị Surface của bạn

Sau khi cài đặt bản cập nhật, bạn phải ngắt kết nối thiết bị Surface khỏi đế cắm và kết nối lại.

Nếu Surface Dock không cập nhật vi chương trình, hãy thử các bước tương tự này với một thiết bị Surface khác chạy phiên bản mới nhất của Windows 10 hoặc Windows 11.

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×