Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Mọi cuộc họp hoặc cuộc gọi Teams đều có thể được ghi lại để xem trong tương lai. Bản ghi ghi lại hoạt động chia sẻ âm thanh, video và màn hình, đồng thời bạn có thể chia sẻ một cách an toàn trong toàn tổ chức của mình.

Một bản ghi sẽ hết hạn và tự động bị xóa sau một khoảng thời gian đã định. Khoảng thời gian sẵn dùng do người quản trị của bạn đặt, nhưng bạn có thể thay đổi ngày hết hạn của bất kỳ bản ghi cụ thể nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý thời gian hết hạn của bản ghi cuộc họp

Lưu ý: 

 • Bản ghi cuộc họp sẽ không chụp bảng trắng, chú thích, ghi chú chia sẻ hoặc nội dung được chia sẻ trong dạng xem giai đoạn của ứng dụng và cũng sẽ không bao gồm video hoặc hoạt hình được nhúng trong bản trình bày PowerPoint trực tiếp.

 • Khi bạn xem bản ghi cuộc họp, bạn sẽ thấy không quá bốn dòng video của mọi người cùng một lúc.

Trong bài viết này

Quan trọng: 

 • Kể từ tháng 8 năm 2021, các bản ghi cuộc họp Teams không còn được lưu vào Microsoft Stream. Tất cả các bản ghi giờ đây được lưu vào OneDrive và SharePoint.

 • Nếu tổ chức của bạn vẫn sử dụng Stream, vui lòng lưu ý:

 • Sau khi ngừng ghi, bản ghi sẽ được xử lý (có thể mất một lúc) và được lưu vào Microsoft Stream, sau đó đã sẵn sàng phát.

 • Người đã bắt đầu bản ghi sẽ nhận được email từ Microsoft Stream khi bản ghi sẵn dùng. Nó cũng hiển thị trong cuộc trò chuyện cuộc họp—hoặc trong cuộc hội thoại kênh nếu bạn đang họp trong kênh.

 • Nếu người quản trị đã thiết lập chính sách công ty để lưu vào Microsoft Stream, bạn cần phải chấp nhận nó trước khi bắt đầu ghi.

Bắt đầu ghi

Khi bạn bắt đầu ghi một cuộc họp, bạn cũng bật bản chép lại trực tiếp (nếu người quản trị CNTT của bạn cho phép bản chép lại).

 1. Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.

 2. Đi tới điều khiển cuộc họp và chọn Xem thêm hành động Nút Xem thêm tùy chọn >Bắt đầu ghi.

  Hình ảnh cho thấy cách bắt đầu ghi trong cuộc họp Teams.

  Mọi người trong cuộc họp sẽ được thông báo rằng quá trình ghi và bản ghi đã bắt đầu.

  Hình ảnh hiển thị toàn bộ thông báo bạn thấy sau khi bắt đầu ghi cuộc họp Teams.

  Lưu ý: 

  • Bạn không thể đồng thời thực hiện nhiều bản ghi của cùng một cuộc họp. Nếu một người bắt đầu ghi lại một cuộc họp, bản ghi đó sẽ được lưu trữ trên đám mây và sẵn dùng cho tất cả người dự.

  • Người dự cuộc họp có tùy chọn xem bản ghi trong cuộc họp. Để biết chi tiết, hãy xem bản chép lại trực tiếp.

Dừng ghi

 1. Đi tới điều khiển cuộc họp và chọn Xem thêm hành động Nút Xem thêm tùy chọn.

 2. Chọn một trong các mục sau:

  • Dừng ghi: Ngừng ghi và ghi lại bản ghi trực tiếp.

  • Stop transcription: Stops just the live transcription. Quá trình ghi sẽ tiếp tục cho đến khi bạn chọn Dừng ghi.

Tìm bản ghi

Các bản ghi có sẵn ở những nơi khác nhau tùy thuộc vào loại cuộc họp.

 • Bản ghi được xử lý và lưu vào SharePoint nếu đó là cuộc họp kênh hoặc OneDrive nếu đó là bất kỳ kiểu cuộc họp nào khác.  

 • Bản ghi cuộc họp hiển thị trong cuộc trò chuyện cuộc họp hoặc cuộc hội thoại kênh (nếu bạn đang họp trong kênh).

Lưu ý: Hiện tại, khách và người dự bên ngoài chỉ có thể xem bản ghi nếu bản ghi được chia sẻ rõ ràng với họ. 

Ai có thể bắt đầu hoặc ngừng bản ghi?

Bất kỳ ai đáp ứng tiêu chí sau đây đều có thể bắt đầu hoặc dừng ghi, ngay cả khi người tổ chức cuộc họp không có mặt, miễn là người tổ chức cuộc họp đã bật thiết đặt chính sách ghi trên đám mây của họ.

 • Có một trong các giấy phép sau:Office 365 Enterprise E1, E3, E5, F3, A1, A3, A5, M365 Business, Business Premium hoặc Business Essentials.

 • Đã bật tính năng ghi bởi người quản trị CNTT.

 • Không phải là khách hoặc từ tổ chức khác.

Loại người dùng

Có thể bắt đầu ghi?

Có thể dừng ghi?

Người tổ chức Cuộc họp

Người cùng tổ chức

Người từ một công ty hoặc tổ chức khác

 • Không

 • Không

Khách

 • Không

 • Không

Ẩn danh

 • Không

 • Không

Lưu ý: 

 • Việc ghi vẫn tiếp diễn ngay cả khi người bắt đầu ghi đã rời cuộc họp.

 • Bản ghi sẽ tự động ngừng lại sau khi tất cả mọi người rời khỏi cuộc họp. Nếu ai đó quên rời đi, bản ghi sẽ tự động kết thúc sau bốn giờ.

 • Nếu một trong những người dự có chính sách ghi chép tuân thủ, cuộc họp sẽ được ghi lại theo chính sách ngay cả khi người dự đó đến từ tổ chức khác.

Với tính Teams Cao cấp, người tổ chức cuộc họp có thể dễ dàng quản lý những người có thể ghi lại khi lên lịch cuộc họp Teams. Có hai tùy chọn dành cho những người có thể ghi lại cuộc họp: người tổ chức và đồng tổ chức hoặc người tổ chức và diễn giả.

Xem Vai trò trong cuộc họp Teams để biết chi tiết về việc chọn diễn giả và thay đổi vai trò của người khác trước và trong cuộc họp. 

Lưu ý: Teams Cao cấp cấp phép phần bổ trợ cung cấp các tính năng bổ sung để giúp cuộc họp Teams được cá nhân hóa, thông minh và bảo mật hơn. Để nhận quyền truy nhập vào giấy phép này, hãy liên hệ với người quản trị CNTT của bạn.

 1. Đi đến Lịch ở phía bên trái của ứng dụng rồi chọn Cuộc họp mới ở góc trên bên phải.

 2. Mời mọi người vào cuộc họp.

 3. Trong thư mời họp, chọn Tùy chọn cuộc họp.

 4. Đặt người dự cuộc họp làm diễn giả và người đồng tổ chức, nếu cần.

 5. Bên cạnh Ai có thể ghi, hãy chọn một tùy chọn từ menu thả xuống.

6. Chọn Lưu, rồi gửi lời mời họp.

Quản lý thời gian hết hạn của bản ghi cuộc họp

Thiết đặt của người quản trị của bạn xác định xem (và thời điểm) bản ghi sẽ hết hạn hay không. Nếu bản ghi của bạn có ngày hết hạn, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết khi bản ghi bật vào cuộc trò chuyện cuộc họp sau khi cuộc họp kết thúc. 

Ảnh minh họa thông báo "sắp hết hạn".

Mở ngăn chi tiết để xem hoặc thay đổi ngày hết hạn.

Có một số cách khác nhau để đến đó:

 1. Bấm vào bản ghi để mở trong trình duyệt của bạn. Sau khi trang trình duyệt đã mở, hãy chọn Biểu tượng Thông tin ở phía trên bên phải để mở ngăn chi tiết.

 2. Hoặc đi tới Tệp của tôi trong site OneDrive hoặc SharePoint của bạn và xem dưới dạng danh sách. Di chuột qua bản ghi được đề cập, chọn Hiển thị hành động (ba dấu chấm dọc ở bên phải tên tệp), rồi chọn Chi tiết.

Khi ngăn chi tiết đang mở, hãy tìm Ngày hết hạn. Đây là nơi bạn sẽ thấy ngày hiện đang đặt. 

Ngăn Chi tiết hiển thị ngày hết hạn ghi

Mở danh sách thả xuống để xem các tùy chọn thay đổi ngày của bạn. Mở rộng tình trạng sẵn sàng của bản ghi cho một số ngày nhất định hoặc chọn một ngày cụ thể trên lịch. Bạn cũng có thể chọn Không hết hạn nếu bạn không muốn xóa.

Menu thả xuống cho ngày hết hạn ghi

Lưu ý: 

 • Thông báo cho biết rằng bản ghi của bạn sẽ hết hạn sẽ vẫn tồn tại trên bản ghi trong cuộc trò chuyện ngay cả khi bạn loại bỏ ngày hết hạn. Nhưng đừng lo—nếu bạn đã chọn Không hết hạn, đăng ký sẽ không hết hạn.

 • Chủ sở hữu của bản ghi sẽ nhận được email khi bản ghi hết hạn. Tại thời điểm đó, họ sẽ có tối đa 90 ngày để khôi phục dữ liệu từ thùng rác. Sau khi được khôi phục, bản ghi sẽ không còn tự động hết hạn.

 • Việc xem bản ghi sẽ không ảnh hưởng đến ngày hết hạn.

 • Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin dành cho người quản trị tại đây.

Quyền riêng tư

Khi bản ghi cuộc họp bắt đầu, các nhóm Hiển thị thông báo cho tất cả người dự trên màn hình máy tính, web và các ứng dụng dành cho thiết bị di động, cũng như đối với những người đã liên kết qua điện thoại.

Ở một số nơi, bạn cần phải được sự cho phép cho mọi người, trước khi có thể ghi lại cuộc họp. Hãy đảm bảo rằng bạn biết được các quy tắc trước khi bắt đầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư của Microsoft.

Người khởi tạo bản ghi là chủ sở hữu. Chỉ chủ sở hữu mới có thể xóa bản ghi.

Loại bản ghi

Quyền xem

Quyền tải xuống

Cuộc họp kênh

Nhóm

Người dùng có quyền xem

Cuộc họp riêng tư

Người dùng đã mời và đã tham dự (thành viên trò chuyện)

Người dùng có quyền xem

Cuộc gọi nhóm

Thành viên trò chuyện

Người dùng có quyền xem

Cuộc gọi một đối một

Thành viên trò chuyện

Người dùng có quyền xem

Cuộc gọi PSTN một-một

Người dùng Teams

Người dùng Teams

Khắc phục sự cố bản ghi

Nếu bạn đang gặp sự cố khi ghi lại một cuộc họp, bạn có thể cần sự trợ giúp của người quản trị CNTT để xử lý vấn đề này. Hãy ghi nhớ những việc này khi bạn tiếp tục thực hiện:

 • Cả người tổ chức cuộc họp và người ghi phải có một trong các giấy phép sau:Office 365 Enterprise E1, E3, E5, F3, A1, A3, A5, M365 Business, Business Premium hoặc Business Essentials.

 • Người quản trị CNTT phải cung cấp giấy phép ghi lại cho cả người tổ chức cuộc họp và người ghi lại.

 • Khách hoặc người dùng đã liên kết không thể ghi lại cuộc họp hoặc cuộc gọi.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Phát, chia sẻ và tải xuống bản ghi cuộc họp

Xóa bản ghi cuộc họp

Chỉnh sửa bản ghi

Lưu ý: Người dùng di động nên cập nhật lên phiên bản mới nhất của ứng dụng Teams dành cho iOS và Android để trải nghiệm quay cuộc họp và phát lại video trong Teams.

Quan trọng: 

 • Kể từ tháng 8 năm 2021, các bản ghi cuộc họp Teams sẽ không còn được lưu vào Microsoft Stream. Từ giờ trở đi, tất cả các bản ghi cuộc họp sẽ được lưu vào OneDrive và SharePoint. Tổ chức của bạn có thể đã thực hiện thay đổi này.

 • Nếu tổ chức của bạn vẫn sử dụng Stream, vui lòng lưu ý những điều sau:

 • Sau khi ngừng ghi, bản ghi sẽ được xử lý (có thể mất một lúc) và được lưu vào Microsoft Stream, sau đó bản ghi đã sẵn sàng để phát.

 • Người đã bắt đầu bản ghi sẽ nhận được email từ Microsoft Stream khi bản ghi sẵn dùng. Nó cũng hiển thị trong cuộc trò chuyện cuộc họp—hoặc trong cuộc hội thoại kênh nếu bạn đang họp trong kênh.

 • Nếu người quản trị đã thiết lập chính sách công ty để lưu vào Microsoft Stream, bạn cần phải chấp nhận nó trước khi bắt đầu ghi.

Bạn có thể bắt đầu, dừng và xem bản ghi cuộc họp trong ứng dụng Teams dành cho thiết bị di động. 

Để bắt đầu ghi, hãy đi đến bảng điều khiển cuộc họp, rồi chọn Các tùy chọn khác Nút Xem thêm tùy chọn > Bắt đầu ghi.

Tất cả mọi người trong cuộc họp sẽ được thông báo rằng bạn đã bắt đầu ghi.

Để dừng ghi, hãy đi đến bảng điều khiển cuộc họp, rồi chọn Các tùy chọn khác Nút Xem thêm tùy chọn > Dừng ghi.

Bản ghi sẽ được xử lý (có thể mất một lúc) và lưu vào Microsoft Stream, sau đó bản ghi sẽ sẵn sàng phát.

Người bắt đầu ghi sẽ nhận được email từ Microsoft Stream khi bản ghi khả dụng. Bản ghi cũng sẽ hiển thị trong cuộc trò chuyện cuộc họp—hoặc trong kênh, nếu bạn đang họp trong kênh.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×