Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft Teams cung cấp nhiều cách khác nhau để truy cập, nhận và quản lý thông báo. Các cài đặt này bao gồm cách thức, thời điểm và địa điểm thông báo của bạn xuất hiện, cài đặt tùy chỉnh cho các kênh và cuộc trò chuyện, giao diện và âm thanh, tắt các tin nhắn cụ thể, v.v.

Quan trọng: 

  • Microsoft Windows có thể chặn thông báo trước khi chúng xuất hiện trong Teams. Làm theo hướng dẫn trong Thay đổi cài đặt thông báo và hành động trong Windows 10để đảm bảo rằng cài đặt hệ thống của bạn cho phép các ứng dụng (bao gồm Cả Teams) gửi thông báo cho bạn.

  • Nếu bạn đang sử dụng macOS phiên bản 10.15 trở lên, hãy làm theo hướng dẫn tại mục Sử dụng thông báo trên máy Mac của bạn.

Để quản lý thông báo của bạn, hãy chọn Cài đặt và Biểu tượng thêm của Teams. hơn ở phía trên cùng bên phải của Teams, sau đó chọn Cài đặt Nút Cài đặt >Báo Nút Hoạt động.

Quản lý âm thanh thông báo

Để tắt hoặc bật âm thanh thông báo, hãy bật Phát âm thanh cho các cuộc gọi và thông báo đến.

Tùy chỉnh thông báo kênh

  • Để được thông báo về tất cả các kênh được hiển thị của bạn, hãy chọn Tất cả hoạt động

  • Để được thông báo chỉ khi bạn đang xem @mentioned hoặc khi bạn nhận được trả lời cho tin nhắn của bạn trong kênh, hãy chọn Đề cập đến & lời

  • Để kiểm soát thông báo kênh của bạn nhiều nhất, hãy chọn Tùy chỉnh

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tùy chỉnh thông báo kênh.

Tùy chỉnh thông báo kênh Teams

Thay đổi thông báo kênh từ danh sách nhóm

Di chuột lên một kênh trong danh sách nhóm của bạn và chọn Tùy chọn khác Biểu tượng tùy chọn khác của Microsoft Teams >báo Kênh Nút Hoạt động.

Chọn từ Tất cả hoạt động, Tắt hoặc Tùy chỉnh—giống như cách bạn thực hiện trong cài đặt. Khi bạn chọn Tùy chỉnh, một cửa sổ mới sẽ mở ra có nhiều tùy chọn hơn.

Lưu ý: Theo mặc định, tùy chọn @mentions được tắt và tất cả các bài đăng mới sẽ chỉ hiển thị trong danh sách Nút Hoạt động.

Ảnh chụp màn hình thiết đặt thông báo kênh trong menu xem thêm tùy chọn. Đường màu đỏ bao quanh biểu tượng tùy chọn khác và thông báo Kênh

Tùy chỉnh tất cả các thông báo khác

Chọn nút Chỉnh sửa bên cạnh thể loại để tùy chỉnh cách bạn nhận thông báo cho thể loại đó.

Các danh mục bao gồm Trò chuyện, Cuộc họp vàCuộc gọi, Con ngườiKhác.

Ảnh chụp màn hình cài đặt thông báo Teams cho cuộc trò chuyện, cuộc họp, mọi người và các cài đặt khác.

Chỉ nhận thông báo trong ứng dụng

Chọn Chỉnh sửa bên cạnh Trò chuyện, rồi chọn Chỉ hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu cho một danh mục cụ thể. Tất cả thông báo cho loại hoạt động đó sẽ được gửi đến nhóm Hoạt Nút Hoạt động , bạn có thể tìm thấy tất cả các thông báo ở góc trên cùng bên trái của Teams.

Lưu ý: Ứng dụng sẽ vẫn nhấp nháy trên thanh tác vụ trên màn hình nền khi nhận được thông báo, nhưng sẽ không có cửa sổ bật lên nào hiển thị trên màn hình nền của bạn.

Ảnh chụp màn hình cài đặt thông báo trò chuyện Teams

Nhận thông báo trong ứng dụng và trên máy tính để bàn

Chọn xem một bản xem trước thư có hiển thị trên màn hình nền hay không bằng cách bật nút bật tắt cho Hiển thị bản xem trước thư.

Chọn Biểu ngữ và nguồn cấp dữ liệu để nhận thông báo dưới dạng cả thông báo trên màn hình nền và dưới dạng cảnh báo trong Mục Nút Hoạt động .

Lưu ý: Trong Windows, biểu ngữ thông báo sẽ hiển thị ở phía dưới cùng bên phải của màn hình. Trong macOS, chúng hiển thị ở trên cùng bên phải.

Ảnh chụp màn hình cài đặt thông báo Teams. Viền ngoài màu đỏ bao quanh thiết đặt biểu ngữ và nguồn cấp dữ liệu

Tắt thông báo trong cuộc họp và cuộc gọi

Chọn Chỉnh sửa bên cạnh Cuộc họp và Cuộc gọi rồi bật nút bật tắt cho Tắt thông báo trong cuộc họp và cuộc gọi.

Để tìm hiểu thêm về cách bật/tắt thông báo trong cuộc họp, hãy xem Tắt thông báo trong cuộc họp trong Teams.

Lưu ý: Thiết đặt thả xuống bên dưới Thông báo bắt đầu cuộc họp và Thông báo trò chuyện cuộc họp không bị ảnh hưởng bằng cách chọn tắt thông báo trong cuộc họp và cuộc gọi. Bạn có thể sửa đổi riêng biệt các tùy chọn đó.

tắt thông báo trong cuộc họp và cuộc gọi

Tắt thông báo cho các cuộc hội thoại cụ thể

Trong cuộc trò chuyện kênh, đi tới góc trên bên phải của tin nhắn gốc và chọn Tùy chọn khác Nút Xem thêm tùy chọn > Tắt thông báo

Giống như tắt chat, việc tắt thông báo cho cuộc trò chuyện kênh sẽ dừng cập nhật cho cuộc hội thoại cụ thể đó.

Lưu ý: Bạn vẫn sẽ nhận được thông báo nếu ai đó trực tiếp @mentions bạn.

Ảnh chụp màn hình menu xem thêm tùy chọn trong cuộc hội thoại kênh. Đường màu đỏ bao quanh cài đặt tắt thông báo.

Quản lý thông báo từ Hoạt động

Đi tới Mục Nút Hoạt động hoạt động ở bên trái của Teams, di chuột qua thông báo bạn muốn thay đổi, rồi chọn Xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn .

Từ đây, đánh dấu một thông báo là đã đọc hoặc chưa đọc, tắt thông báo cho các phản ứng và ứng dụng và trên thông báo kênh, bạn có thể điều chỉnh loại hoạt động bạn nhận được thông báo cho kênh cụ thể đó.

tắt thông báo phản ứng từ hoạt động

Chủ đề liên quan

Cách thực hành tốt nhất cho thông báo teams

Những điều đầu tiên cần biết về thông báo

Tắt thông báo trong cuộc họp trong Teams

Tùy chỉnh thông báo kênh trong Teams

Để tùy chỉnh thông báo của bạn, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở phía trên bên trái của ứng dụng dành cho thiết bị di động, sau đó chọn Thông báo. Để khắc phục sự cố thông báo trên thiết bị di động, hãy xem Khắc phục sự cố thông báo cho ứng dụng Teams dành cho thiết bị di động

Chủ đề liên quan

Cách thực hành tốt nhất cho thông báo teams

Những điều đầu tiên cần biết về thông báo

Tắt thông báo trong cuộc họp trong Teams

Tùy chỉnh thông báo kênh trong Teams

Để tùy chỉnh thông báo của bạn, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở phía trên bên trái của ứng dụng dành cho thiết bị di động, sau đó chọn Thông báo. Để khắc phục sự cố thông báo trên thiết bị di động, hãy xem Khắc phục sự cố thông báo cho ứng dụng Teams dành cho thiết bị di động

Chủ đề liên quan

Cách thực hành tốt nhất cho thông báo teams

Những điều đầu tiên cần biết về thông báo

Tắt thông báo trong cuộc họp trong Teams

Tùy chỉnh thông báo kênh trong Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×