Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giữ cho danh sách trò chuyện của bạn được sắp xếp khoa học và tập trung bằng cách xóa toàn bộ chuỗi trò chuyện trong Teams. Tất cả các cuộc trò chuyện một-một, trò chuyện nhóm và trò chuyện cuộc họp đều có thể bị xóa khỏi danh sách trò chuyện của bạn. Để xóa từng tin nhắn khỏi một chuỗi trò chuyện, hãy xem Chỉnh sửa hoặc xóa tin nhắn đã gửi trong Teams.

 1. Từ Trò chuyện ở bên trái của Teams, đi tới cuộc trò chuyện mà bạn muốn xóa và chọn Xem thêm tùy chọn Biểu tượng Xem thêm tùy chọn của Microsoft Teams.> Xóa Nút Xóa thùng rác nhóm
   

 2. Chọn Xóa Nút Xóa thùng rác nhóm

  Sau khi bị xóa, lịch sử hội thoại sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn và cuộc trò chuyện sẽ bị xóa khỏi danh sách trò chuyện của bạn. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ không thể tìm kiếm các tin nhắn nằm trong chuỗi trò chuyện đã xóa.

Lưu ý: Nếu bạn là chủ sở hữu cuộc họp, bạn không thể xóa cuộc trò chuyện cuộc họp. Tuy nhiên, nếu bạn là người tham gia cuộc trò chuyện cuộc họp, bạn có thể xóa nó.

Bài viết liên quan

Xóa cuộc trò chuyện trong Microsoft Teams (miễn phí)

Chỉnh sửa hoặc xóa tin nhắn đã gửi trong Teams

Khi không cần chuỗi trò chuyện trực tiếp, nhóm hoặc cuộc họp và bạn muốn xóa chuỗi trò chuyện đó khỏi danh sách trò chuyện, hãy xóa chuỗi trò chuyện đó khỏi thiết bị di động của bạn. Để xóa từng tin nhắn khỏi một chuỗi trò chuyện, hãy xem Chỉnh sửa hoặc xóa tin nhắn đã gửi trong Teams.

 1. Từ tab Trò chuyện, đi tới cuộc trò chuyện và nhấn giữ. 
   

 2. nhẹ xóa Nút Xóa thùng rác nhóm
   

 3. Xác nhận lựa chọn của bạn bằng cách chọn Xóa

  Sau khi cuộc trò chuyện bị xóa, nó sẽ bị xóa khỏi danh sách trò chuyện trên thiết bị di động của bạn và không thể tìm kiếm được nữa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×