Bài viết này mô tả gói ngôn ngữ Microsoft .NET Framework 4.6.1 cho Windows RT. Bạn phải tải xuống và cài đặt gói trung .NET Framework 4.6.1 sau trước khi bạn cài đặt gói ngôn ngữ:

Giới thiệu về gói ngôn ngữ .NET Framework 4.6.1

Gói ngôn ngữ .NET Framework 4.6.1 chứa tài nguyên hỗ trợ ngôn ngữ địa phương. Nó chứa lỗi dịch và văn bản khác giao diện ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Nếu bạn không cài đặt gói ngôn ngữ, văn bản này được hiển thị bằng tiếng Anh. Bạn có thể cài đặt nhiều gói ngôn ngữ cho ngôn ngữ khác nhau trên máy tính.

Bản cập nhật này bó các gói ngôn ngữ riêng cho 23 ngôn ngữ được liệt kê trong bảng sau. Mỗi gói ngôn ngữ được cài đặt như được liệt kê tương ứng cơ sở kiến thức Microsoft (KB) số bài viết thay vì là KB 3102520.

.NET framework 4.6.1 gói ngôn ngữ cho Windows RT

Số bài viết KB

.NET 4.6.1 Windows RT (ar-SA)

3102440

.NET 4.6.1 Windows RT (简体中文语言包)

3102441

.NET 4.6.1 Windows RT (zh-TW)

3102442

.NET 4.6.1 Windows RT (cs-CZ)

3102444

.NET 4.6.1 Windows RT (da-com)

3102445

.NET 4.6.1 Windows RT (de-DE)

3102446

.NET 4.6.1 Windows RT (en Xan-GR)

3102447

.NET 4.6.1 Windows RT (es-ES)

3102448

.NET 4.6.1 Windows RT (fi-FI)

3102449

.NET 4.6.1 Windows RT (fr-FR)

3102450

.NET 4.6.1 Windows RT (ông-IL)

3102451

.NET 4.6.1 Windows RT (hu HU)

3102452

.NET 4.6.1 Windows RT (CNTT-IT)

3102454

.NET 4.6.1 Windows RT (ja-JP)

3102455

.NET 4.6.1 Windows RT (ko-KR)

3102456

.NET 4.6.1 Windows RT (nl-NL)

3102458

.NET 4.6.1 Windows RT (nb-NO)

3102459

.NET 4.6.1 Windows RT (pl-PL)

3102460

.NET 4.6.1 Windows RT (ỏ-BR)

3102461

.NET 4.6.1 Windows RT (ỏ ỏ)

3102463

.NET 4.6.1 Windows RT (ru-RU)

3102464

.NET 4.6.1 Windows RT (sv-SE)

3102465

.NET 4.6.1 Windows RT (tr-TR)

3102466Thông tin tải xuống

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Download Tải xuống gói ngôn ngữ .NET Framework 4.6.1 Windows RT gói bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, hãy xem cách lấy những tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến.

Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin

Để biết thêm thông tin về Microsoft .NET Framework 4.6.1, xem sự cố đã biết .NET Framework 4.6.1.

Phiên bản .NET Framework chạy-song với .NET Framework 3.5 SP1 và các phiên bản trước đó nhưng thực hiện một bản Cập Nhật tại chỗ .NET Framework 4, .NET Framework 4.5, .NET Framework 4.5.1, .NET Framework 4.5.2 và .NET Framework 4.6.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng gói này, bạn phải có .NET Framework 4.6.1 gói trung Windows RT và tương ứng hệ điều hành gói ngôn ngữ cài đặt.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Để biết thông tin về các tùy chọn dòng lệnh được hỗ trợ bởi bản cập nhật này, hãy xem phần "Tùy chọn dòng lệnh" của .NET Framework triển khai dành cho nhà phát triển.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng đang sử dụng .NET Framework trước khi cài đặt bản cập nhật này.

Áp dụng cho

Gói ngôn ngữ .NET Framework 4.6.1 hỗ trợ Windows RT.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×