Mục lục
×

Ngày Phát hành:
10 tháng 8 năm 2021

Phiên bản:
.NET Framework 3.5 và 4.8

Bản cập nhật 10/08/2021 dành cho Windows 11 bao gồm các cải thiện tích lũy về độ tin cậy .NET Framework trong phiên bản 3.5 và 4.8. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng bản cập nhật này như một phần trong các công đoạn bảo trì thường xuyên của mình. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem các mục Điều kiện tiên quyết và Yêu cầu khởi động lại.

Tóm tắt

Các cải thiện về bảo mật

Không có cải thiện bảo mật mới nào trong bản phát hành này. Bản cập nhật này có tính tích lũy và chứa tất cả các cải thiện bảo mật đã phát hành trước đó.

Cải thiện chất lượng và độ tin cậy

CLR1

- Trong các kịch bản có cả số lượng lớn đồng bộ và số lượng GC lớn, Server GC có thể gặp phải tình huống tranh hổng khóa nghiêm trọng trong khi GC thế hệ 2. Khóa chuyển cấu hình đã được giới thiệu như một giải pháp thay thế. Bạn có thể bật chế độ này từ .config tệp:

<cấu hình>
  <thời gian chạy>
    <GCStaticsNoLock enabled="true"/>
  </runtime>
</configuration>

Hoặc bằng cách đặt biến môi COMPLUS_GCStaticsNoLockto có giá trị khác không.  Nếu khóa chuyển cấu hình không được bật, hành vi sẽ không thay đổi so với các phiên bản trước.

Winforms

- Giải quyết sự cố trong đó một số ứng dụng Windows Forms sử dụng điều khiển ToolStrip với ToolStripControlHost và chạy dưới Công cụ Trợ năng UIA, có thể khiến Công cụ Trợ năng không phản hồi.

- Địa chỉ một hồi quy trong đối tượng trợ năng mục ComboBox mà ở đó Công cụ Trợ năng không thể phân biệt được giữa các mục giống nhau trong ComboBox và trở nên không phản hồi.

1 Common Language Runtime (CLR)

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Cập nhật và Microsoft Update

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy đi tới Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Windows Cập nhật, sau đó chọn Kiểm tra cập nhật.

Danh mục Microsoft Update

Không

Windows Dịch vụ Cập nhật Máy chủ (WSUS)

Không

Thông tin về tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp để cập nhật tích lũy.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài .NET Framework 3,5 hoặc 4.8 Windows 11.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu đang sử dụng bất kỳ tệp bị ảnh hưởng nào. Chúng tôi khuyên bạn nên thoát khỏi tất cả .NET Framework ứng dụng dựa trên Nền tảng Điện ảnh trước khi áp dụng bản cập nhật này.

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện không biết về bất kỳ sự cố nào trong bản cập nhật này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×