Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Gói cập nhật tích lũy cho Microsoft SharePoint Foundation 2013 chứa hotfix cho các sự cố đã được khắc phục kể từ khi phát hành SharePoint Foundation 2013.

Lưu ý: Đây là bản dựng 15.0.5407.1000 của gói cập nhật tích lũy.

Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các hotfix này trước khi bạn triển khai chúng trong môi trường sản xuất. Vì các bản dựng này tích lũy nên mỗi bản phát hành mới chứa tất cả các hotfix và bản cập nhật bảo mật được tích hợp trong các bản phát hành gói cập nhật Microsoft SharePoint Foundation 2013 trước đây.

Các ghi chú quan trọng về gói cập nhật tích lũy

  • Hotfix Microsoft Office 2013 hiện là đa ngôn ngữ. Gói cập nhật tích lũy này chứa các bản cập nhật cho tất cả các ngôn ngữ.

  • Gói cập nhật tích lũy này bao gồm tất cả các gói cấu phần máy chủ. Ngoài ra, gói cập nhật tích lũy này chỉ cập nhật những cấu phần được cài đặt trên hệ thống.

Các cải tiến và sự cố bản sửa lỗi cập nhật tích lũy này

Gói cập nhật tích lũy này khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft (KB) sau đây:

Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật

Bản cập nhật này chỉ sẵn dùng để tải xuống và cài đặt thủ công từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Yêu cầu quét vi-rút

Microsoft quét tệp này để tìm vi-rút bằng cách dùng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất sẵn có vào ngày đăng tệp. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin gói cập nhật tích lũy

Hotfix được bao gồm trong gói cập nhật tích lũy này

Gói cập nhật tích lũy này chứa tất cả các tệp .msp mà chúng tôi đã phát hành dưới dạng hotfix hoặc dưới dạng bản cập nhật công khai SharePoint Foundation 2013.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật tích lũy này, bạn phải cài đặt Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 (SP1).

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật tích lũy này.

Thông tin về tệp

Để biết danh sách các tệp được bao gồm trong bản cập nhật tích lũy 5002066, hãy tải xuống thông tin tệp.

Tham khảo

Xem thông tin về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft.

TechCenter Office chứa các bản cập nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×