Giới thiệu về bản cập nhật này

Bản Cập Nhật giao thức máy tính để bàn từ xa (RDP) này cho phép người dùng sử dụng kết nối máy tính để bàn từ xa không gửi thông tin đăng nhập của máy tính từ xa. Điều này giúp ngăn chặn khả năng và khả năng băm đánh cắp, đặc biệt là nếu máy tính từ xa có thể bị tổn hại.

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Windows Update.

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống các tệp sau từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Hệ điều hành

Bản cập nhật

Tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Download Tải xuống ngay bây giờ.

Tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8

Download Tải xuống ngay bây giờ.

Tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2012

Download Tải xuống ngay bây giờ.

Lưu ý Bản Cập Nhật cho Windows RT có thể được lấy từ Windows Update.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tệp, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Ghi chú thông tin tệp Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0,17xxx

  Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.21xxx

  Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và MUM (.mum) sẽ được cài đặt cho từng môi trường chưa được liệt kê.

Đối với Windows RT

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:13

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:12

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:58

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:26

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:12

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:06

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:00

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:27

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:12

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:29

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:07

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:12

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:02

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:58

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:29

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:23

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:12

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:16

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:59

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:07

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:13

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:13

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:31

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:58

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:58

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:04

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:19

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:57

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:58

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

26-Jul-2012

06:47

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:38

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:58

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:58

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:59

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:04

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:03

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:08

Không áp dụng

Mstsc.exe

6.2.9200.17048

976,896

07-Jul-2014

03:34

Không áp dụng

Mstsc.mof

Không áp dụng

1,199

06-Jul-2012

20:09

Không áp dụng

Connection.lnk máy tính để bàn từ xa

Không áp dụng

1.215 người

26-Nov-2012

23:31

Không áp dụng

Winsta.dll

6.2.9200.17048

175,616

07-Jul-2014

03:34

Không áp dụng

Aaclient.dll

6.2.9200.17048

246,272

07-Jul-2014

03:33

Không áp dụng

Aaclient.mof

Không áp dụng

1.261 người

06-Jul-2012

20:07

Không áp dụng

Mstscax.dll

6.2.9200.17048

4,585,984

07-Jul-2014

03:34

Không áp dụng

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

06-Jul-2012

20:11

Không áp dụng

Tsgqec.dll

6.2.9200.16465

35,840

27-Nov-2012

03:24

Không áp dụng

Rdsdwmdr.dll

6.2.9200.16384

16,896

26-Jul-2012

01:30

Không áp dụng

Termsrv.dll

6.2.9200.17048

523,776

07-Jul-2014

03:34

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:24

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:25

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:26

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:27

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:06

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:07

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:07

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:08

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:24

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:25

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:33

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:34

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:24

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:25

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

01:33

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

01:34

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:29

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:30

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:22

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:24

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:31

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:32

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:31

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:32

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:34

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:35

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:22

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:24

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:25

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:26

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:22

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:24

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:52

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:53

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:48

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:49

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:35

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:36

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:32

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:34

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:07

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:08

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:31

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:32

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:25

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:26

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:37

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:39

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:41

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:22

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:24

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:33

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:34

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:32

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:33

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:22

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:24

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:46

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:47

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:21

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:23

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:33

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:34

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:07

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:08

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:21

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:24

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:47

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:49

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:41

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

02:35

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

02:37

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Rdpcorets.dll

6.2.9200.17048

2,801,152

07-Jul-2014

04:01

x86

Rdpudd.dll

6.2.9200.16434

214,528

12-Oct-2012

05:15

x86

Rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16434

23,272

12-Oct-2012

07:12

x86

Rfxvmt.dll

6.2.9200.16434

30,208

12-Oct-2012

05:40

x86

Rdpcorets.dll

6.2.9200.21166

2,803,712

07-Jul-2014

04:10

x86

Rdpudd.dll

6.2.9200.21035

215,040

03-May-2014

03:12

x86

Rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16384

23,280

26-Jul-2012

03:39

x86

Rfxvmt.dll

6.2.9200.16384

30,208

26-Jul-2012

03:19

x86

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:42

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:42

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:55

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:19

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:41

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:54

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:40

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

05:23

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:41

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:10

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:40

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:54

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:41

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:55

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:10

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:24

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:41

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:46

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:49

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:51

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:47

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:41

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:08

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:08

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:00

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:23

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:41

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:01

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:53

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

26-Jul-2012

04:56

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:46

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:54

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:39

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:30

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:39

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:39

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:26

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:32

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:33

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:01

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:05

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:33

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:53

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:58

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:33

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:33

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:07

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:24

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:33

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:59

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:44

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:53

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:04

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:33

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:38

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:08

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:54

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:15

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:03

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:40

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:57

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:41

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:55

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:08

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:49

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:01

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

26-Jul-2012

04:56

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:03

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:02

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:42

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:54

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:54

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:52

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:52

Không áp dụng

Mstsc.exe

6.2.9200.17048

1,049,600

07-Jul-2014

04:01

x86

Mstsc.mof

Không áp dụng

1,199

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Connection.lnk máy tính để bàn từ xa

Không áp dụng

1.215 người

25-Jul-2012

20:34

Không áp dụng

Mstsc.exe

6.2.9200.21166

1,049,600

07-Jul-2014

04:11

x86

Mstsc.mof

Không áp dụng

1,199

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Connection.lnk máy tính để bàn từ xa

Không áp dụng

1.215 người

25-Jul-2012

20:34

Không áp dụng

Winsta.dll

6.2.9200.17048

233,472

07-Jul-2014

04:01

x86

Winsta.dll

6.2.9200.21166

231,936

07-Jul-2014

04:11

x86

Aaclient.dll

6.2.9200.17048

269,312

07-Jul-2014

03:59

x86

Aaclient.mof

Không áp dụng

1.261 người

02-Jun-2012

14:30

Không áp dụng

Mstscax.dll

6.2.9200.17048

5,095,424

07-Jul-2014

04:00

x86

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

03:20

x86

Aaclient.dll

6.2.9200.21166

269,312

07-Jul-2014

04:09

x86

Aaclient.mof

Không áp dụng

1.261 người

02-Jun-2012

14:30

Không áp dụng

Mstscax.dll

6.2.9200.21166

5,095,424

07-Jul-2014

04:10

x86

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

03:20

x86

Rdsdwmdr.dll

6.2.9200.16384

16,896

26-Jul-2012

03:19

x86

Termsrv.dll

6.2.9200.17048

573,440

07-Jul-2014

04:01

x86

Rdsdwmdr.dll

6.2.9200.16384

16,896

26-Jul-2012

03:19

x86

Termsrv.dll

6.2.9200.21166

572,928

07-Jul-2014

04:10

x86

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:18

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:20

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:48

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:49

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:44

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:37

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

03:26

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

03:30

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:48

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:44

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:03

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:04

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:59

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:00

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:18

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:19

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:10

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:12

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:44

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:45

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:47

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:45

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:47

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:37

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:44

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:34

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:35

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:54

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:56

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:03

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:04

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:55

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:56

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:37

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:40

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:42

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:44

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:59

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:00

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:54

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:55

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:45

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:47

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:18

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:20

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:48

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:49

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:44

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:37

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

03:26

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

03:30

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:48

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:44

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:03

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:04

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:59

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:00

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:18

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:19

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:10

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:12

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:44

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:45

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:47

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:45

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:47

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:37

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:44

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:34

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:35

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:54

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:56

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:03

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:04

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:55

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:56

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:37

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:40

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:42

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:44

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:59

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:00

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:54

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:55

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:45

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:47

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Rdpcorets.dll

6.2.9200.17048

3,248,128

07-Jul-2014

05:52

x64

Rdpudd.dll

6.2.9200.16912

235,520

03-May-2014

03:34

x64

Rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16434

27,880

12-Oct-2012

08:08

x64

Rfxvmt.dll

6.2.9200.16434

36,352

12-Oct-2012

06:14

x64

Rdpcorets.dll

6.2.9200.21166

3,249,664

07-Jul-2014

04:23

x64

Rdpudd.dll

6.2.9200.21035

235,520

03-May-2014

03:36

x64

Rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16384

27,888

26-Jul-2012

03:17

x64

Rfxvmt.dll

6.2.9200.16384

36,352

26-Jul-2012

03:07

x64

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:24

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:33

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:39

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:03

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:24

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:30

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

10:23

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:24

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:24

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:33

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:55

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:24

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:43

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

10:14

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

10:22

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:29

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:24

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:47

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:29

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:35

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:30

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

10:37

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:39

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

10:12

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

10:10

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

10:15

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:38

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:40

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:32

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

26-Jul-2012

07:57

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

10:36

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:34

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

10:33

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:33

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

10:35

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:13

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:30

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:07

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:07

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:04

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:33

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:07

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:06

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:25

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:07

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:07

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:28

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:06

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:07

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:18

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:43

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:06

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:03

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:07

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:45

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:25

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

12:41

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:46

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:37

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:12

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:49

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:02

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:02

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:03

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:02

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:04

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

26-Jul-2012

07:57

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:25

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:08

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:40

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:53

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:17

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:15

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

11:23

Không áp dụng

Mstsc.exe

6.2.9200.17048

1,125,376

07-Jul-2014

05:53

x64

Mstsc.mof

Không áp dụng

1,199

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Connection.lnk máy tính để bàn từ xa

Không áp dụng

1.215 người

25-Jul-2012

20:30

Không áp dụng

Mstsc.exe

6.2.9200.21166

1,125,376

07-Jul-2014

04:24

x64

Mstsc.mof

Không áp dụng

1,199

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Connection.lnk máy tính để bàn từ xa

Không áp dụng

1.215 người

25-Jul-2012

20:30

Không áp dụng

Winsta.dll

6.2.9200.17048

300,544

07-Jul-2014

05:52

x64

Winsta.dll

6.2.9200.21166

304,640

07-Jul-2014

04:24

x64

Aaclient.dll

6.2.9200.16384

322,560

26-Jul-2012

03:04

x64

Aaclient.mof

Không áp dụng

1.261 người

02-Jun-2012

14:30

Không áp dụng

Mstscax.dll

6.2.9200.17048

5,982,208

07-Jul-2014

05:51

x64

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

44544

26-Jul-2012

03:07

x64

Aaclient.dll

6.2.9200.16384

322,560

26-Jul-2012

03:04

x64

Aaclient.mof

Không áp dụng

1.261 người

02-Jun-2012

14:30

Không áp dụng

Mstscax.dll

6.2.9200.21166

5,981,696

07-Jul-2014

04:22

x64

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

44544

26-Jul-2012

03:07

x64

Rdsdwmdr.dll

6.2.9200.16384

19.456

26-Jul-2012

03:07

x64

Termsrv.dll

6.2.9200.17048

724,992

07-Jul-2014

05:52

x64

Rdsdwmdr.dll

6.2.9200.16384

19.456

26-Jul-2012

03:07

x64

Termsrv.dll

6.2.9200.21166

725,504

07-Jul-2014

04:23

x64

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:45

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:47

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:58

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

08:03

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:32

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:33

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:05

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:06

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:04

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:08

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:04

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:06

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:23

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:24

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

03:12

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

03:13

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:46

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:50

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:47

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:49

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:37

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

08:05

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

08:10

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:04

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:07

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:45

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:47

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:31

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:32

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:15

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:17

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:54

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

08:06

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:16

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:17

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:49

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:51

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:08

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:09

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:05

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:06

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:50

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:55

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:05

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:07

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:09

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:10

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:08

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:10

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:21

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:22

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:58

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

08:04

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:37

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:56

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

08:03

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:54

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:57

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:38

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:39

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:51

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:53

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:16

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:17

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:41

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:43

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:06

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:09

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:06

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:09

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

08:04

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

08:20

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:45

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:47

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:58

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

08:03

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:32

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:33

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:05

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:06

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:04

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:08

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:04

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:06

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:23

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:24

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

03:12

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

03:13

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:46

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:50

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:47

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:49

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:37

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

08:05

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

08:10

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:04

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:07

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:45

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:47

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:31

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:32

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:15

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:17

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:54

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

08:06

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:16

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:17

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:49

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:51

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:08

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:09

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:05

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:06

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:50

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:55

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:05

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:07

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:09

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:10

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:08

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:10

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:21

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:22

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:58

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

08:04

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:37

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:56

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

08:03

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:54

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:57

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:38

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:39

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:51

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:53

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:16

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:17

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

07:41

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

07:43

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:06

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:09

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:06

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:09

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

08:04

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

08:20

Không áp dụng

Mstsc.exe

6.2.9200.17048

1,049,600

07-Jul-2014

04:01

x86

Mstsc.mof

Không áp dụng

1,199

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Mstsc.exe

6.2.9200.21166

1,049,600

07-Jul-2014

04:11

x86

Mstsc.mof

Không áp dụng

1,199

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:42

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:42

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:55

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:19

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:41

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:54

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:40

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

05:23

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:41

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:10

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:40

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:54

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:41

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:55

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:10

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:24

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:41

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:46

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:49

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:51

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:47

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:41

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:08

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:08

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:00

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:23

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:41

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:01

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:53

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

26-Jul-2012

04:56

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:46

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:54

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:39

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:30

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:39

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:39

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:26

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:32

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:33

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

09:01

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:05

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:33

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:53

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:58

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:33

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:33

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:07

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:24

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:33

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:59

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:44

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:53

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:04

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

04:33

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:38

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:08

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:54

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:15

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:03

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:40

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:57

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:41

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:55

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:08

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:49

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:01

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

26-Jul-2012

04:56

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:03

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:02

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

08:42

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:54

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:54

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:52

Không áp dụng

Mstsc.mfl

Không áp dụng

934

06-Nov-2012

07:52

Không áp dụng

Winsta.dll

6.2.9200.17048

233,472

07-Jul-2014

04:01

x86

Winsta.dll

6.2.9200.21166

231,936

07-Jul-2014

04:11

x86

Aaclient.dll

6.2.9200.17048

269,312

07-Jul-2014

03:59

x86

Aaclient.mof

Không áp dụng

1.261 người

02-Jun-2012

14:30

Không áp dụng

Mstscax.dll

6.2.9200.17048

5,095,424

07-Jul-2014

04:00

x86

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

03:20

x86

Aaclient.dll

6.2.9200.21166

269,312

07-Jul-2014

04:09

x86

Aaclient.mof

Không áp dụng

1.261 người

02-Jun-2012

14:30

Không áp dụng

Mstscax.dll

6.2.9200.21166

5,095,424

07-Jul-2014

04:10

x86

Mstscax.mof

Không áp dụng

2,055

02-Jun-2012

14:31

Không áp dụng

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

03:20

x86

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:18

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:20

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:48

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:49

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:44

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:37

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

03:26

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

03:30

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:48

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:44

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:03

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:04

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:59

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:00

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:18

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:19

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:10

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:12

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:44

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:45

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:47

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:45

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:47

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:37

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:44

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:34

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:35

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:54

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:56

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:03

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:04

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:55

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:56

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:37

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:40

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:42

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:44

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:59

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:00

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:54

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:55

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:45

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:47

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:18

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:20

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:48

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:49

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:44

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:37

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

03:26

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

03:30

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:48

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:44

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:03

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:04

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:59

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:00

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:18

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:19

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:10

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:12

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:44

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:45

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:47

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:45

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:47

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:37

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:38

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:44

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:34

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:35

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:45

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:54

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:56

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:03

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:04

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:55

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:56

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:36

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:37

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:46

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

06:40

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

06:42

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

05:43

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:44

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:59

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

05:00

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:54

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:55

Không áp dụng

Aaclient.mfl

Không áp dụng

944

26-Jul-2012

04:45

Không áp dụng

Mstscax.mfl

Không áp dụng

1,284

26-Jul-2012

04:47

Không áp dụng


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×