Microsoft đã phát hành bản cập nhật cho Microsoft Skype for Business 2016. Số phiên bản của bản cập nhật này là 16.0.5290.1000.

Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyết.

Các cải tiến và bản sửa lỗi

Bản cập nhật này bao gồm bản sửa lỗi sau đây:

  • 5012044 Không thể kích hoạt liên kết Skype for Business tùy chọn bằng cách sử dụng phím Enter

Thông tin Bổ sung

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt một trong các bản cập nhật sau:

  • 3203472 Bản cập nhật 01/08/2017 cho Office 2016 (KB3203472)

  • 4011099 05/09/2017, bản cập nhật cho Office 2016 (KB4011099)

Ngoài ra, bạn phải cài đặt bản cập nhật 02/10/2018 cho Office 2016 (KB4011669).

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

TechCenter Office hệ thống cấp cao nhất chứa các bản cập nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Xem Office TechCenter Hệ thống.

x86

thông tin tệp lync-x-none.msp

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aria.send.telemetry.html

Aria.send.telemetry.html

Không áp dụng

2,676

07/02/2022

23:34

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Không áp dụng

15,873

07/02/2022

23:34

Lync.roottools.dll

Lync.roottools.dll

6.0.8968.694

1,752,456

07/02/2022

23:34

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.1142

2,715,528

07/02/2022

23:34

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

16.0.5056.1000

44,352

07/02/2022

23:34

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

16.0.5257.1000

49,984

07/02/2022

23:35

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

16.0.5158.1000

121,176

07/02/2022

23:34

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.1142

289,664

07/02/2022

23:34

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.1142

2,993,032

07/02/2022

23:34

Autohelper.dll

Autohelper.dll

16.0.5266.1000

88,976

07/02/2022

23:34

Lync.lync.exe

Lync.exe

16.0.5266.1000

22,656,832

07/02/2022

23:34

Lync.man

Lync.exe.manifest

Không áp dụng

3,278

07/02/2022

23:34

Lync.lync99.exe

Lync99.exe

16.0.5266.1000

739,176

07/02/2022

23:34

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

16.0.5287.1000

356,176

07/02/2022

23:33

Lync.lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Không áp dụng

40,106,784

07/02/2022

23:34

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

16.0.5266.1000

11,760,960

07/02/2022

23:34

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

16.0.5290.1000

9,351,520

09/02/2022

05:18

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

16.0.5041.1000

1,738,024

07/02/2022

23:34

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

16.0.4684.1000

78,520

07/02/2022

23:34

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

16.0.4684.1000

48,528

07/02/2022

23:34

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

16.0.4756.1000

68,896

07/02/2022

23:33

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

16.0.5266.1000

173,928

07/02/2022

23:34

Lync.ochelper.dll.x64

Ochelper.dll

16.0.5200.1000

238,376

07/02/2022

23:35

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

16.0.5266.1000

714,704

07/02/2022

23:34

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

6.0.8939.40

84,672

07/02/2022

23:34

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

6.0.8939.40

843,960

07/02/2022

23:34

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

16.0.5266.1000

487,744

07/02/2022

23:34

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

6.0.8939.40

1,733,288

07/02/2022

23:34

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

6.0.8939.40

1,929,400

07/02/2022

23:34

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

6.0.8939.40

350,392

07/02/2022

23:34

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

16.0.5266.1000

1,556,896

07/02/2022

23:34

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

16.0.4714.1000

1,510,080

07/02/2022

23:33

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

16.0.5266.1000

617,792

07/02/2022

23:34

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

6.0.8939.40

325,808

07/02/2022

23:34

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

16.0.4684.1000

894,192

07/02/2022

23:34

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

16.0.4684.1000

338,152

07/02/2022

23:34

Lync.psom.dll

Psom.dll

16.0.5266.1000

971,072

07/02/2022

23:34

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

6.0.8968.694

3,727,736

07/02/2022

23:34

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

6.0.8968.694

655,240

07/02/2022

23:34

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

6.0.8968.694

60,296

07/02/2022

23:34

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

6.0.8968.694

42,872

07/02/2022

23:34

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

6.0.8968.694

57,720

07/02/2022

23:34

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

6.0.8968.694

30,088

07/02/2022

23:34

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

6.0.8968.694

393,096

07/02/2022

23:34

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

6.0.8968.694

9,025,928

07/02/2022

23:34

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

6.0.8968.694

342,920

07/02/2022

23:34

Lync.ssscreenvvs.dll

Ssscreenvvs.dll

6.0.8968.694

143,752

07/02/2022

23:34

Lync.uc.dll

Uc.dll

16.0.5266.1000

27,517,376

07/02/2022

23:34

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

16.0.5041.1000

1,025,832

07/02/2022

23:34

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

16.0.4792.1000

177,240

07/02/2022

23:33

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

16.0.5266.1000

6,924,712

07/02/2022

23:34

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

16.0.5266.1000

1,079,616

07/02/2022

23:34

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

16.0.5266.1000

99,792

07/02/2022

23:34

x64

thông tin tệp lync-x-none.msp

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aria.send.telemetry.html

Aria.send.telemetry.html

Không áp dụng

2,676

07/02/2022

23:37

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Không áp dụng

15,873

07/02/2022

23:37

Autohelper.dll.x86

Autohelper.dll.x86

16.0.5266.1000

88,976

07/02/2022

23:37

Lync.ochelper.dll.x86

Lync.ochelper.dll.x86

16.0.5266.1000

173,928

07/02/2022

23:38

Lync.roottools.dll

Lync.roottools.dll

6.0.8968.694

2,352,520

07/02/2022

23:37

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.1142

3,193,216

07/02/2022

23:37

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

16.0.5056.1000

44,352

07/02/2022

23:38

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

16.0.5257.1000

49,984

07/02/2022

23:37

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

16.0.5158.1000

162,112

07/02/2022

23:37

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.1142

354,688

07/02/2022

23:37

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.1142

3,406,728

07/02/2022

23:37

Autohelper.dll

Autohelper.dll

16.0.5200.1000

109,352

07/02/2022

23:37

Lync.lync.exe

Lync.exe

16.0.5266.1000

27,139,896

07/02/2022

23:37

Lync.man

Lync.exe.manifest

Không áp dụng

3,278

07/02/2022

23:37

Lync.lync99.exe

Lync99.exe

16.0.5266.1000

771,392

07/02/2022

23:37

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

16.0.5287.1000

357,264

07/02/2022

23:36

Lync.lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Không áp dụng

40,106,584

07/02/2022

23:37

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

16.0.5266.1000

17,375,032

07/02/2022

23:37

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

16.0.5290.1000

12,058,496

09/02/2022

05:22

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

16.0.5041.1000

2,160,440

07/02/2022

23:37

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

16.0.4666.1000

92,856

07/02/2022

23:37

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

16.0.4684.1000

48,528

07/02/2022

23:37

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

16.0.4756.1000

68,904

07/02/2022

23:36

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

16.0.5200.1000

238,376

07/02/2022

23:37

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

16.0.5266.1000

1,072,512

07/02/2022

23:37

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

6.0.8939.40

99,008

07/02/2022

23:37

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

6.0.8939.40

1,103,032

07/02/2022

23:37

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

16.0.5266.1000

652,096

07/02/2022

23:37

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

6.0.8939.40

2,077,352

07/02/2022

23:37

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

6.0.8939.40

2,489,528

07/02/2022

23:37

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

6.0.8939.40

350,912

07/02/2022

23:37

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

16.0.5266.1000

1,978,272

07/02/2022

23:37

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

16.0.4714.1000

1,512,640

07/02/2022

23:36

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

16.0.5266.1000

906,048

07/02/2022

23:37

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

6.0.8939.40

332,976

07/02/2022

23:37

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

16.0.4288.1000

1,361,504

07/02/2022

23:37

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

16.0.4288.1000

494,272

07/02/2022

23:37

Lync.psom.dll

Psom.dll

16.0.5266.1000

1,391,416

07/02/2022

23:37

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

6.0.8968.694

4,403,592

07/02/2022

23:37

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

6.0.8968.694

957,832

07/02/2022

23:37

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

6.0.8968.694

76,168

07/02/2022

23:37

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

6.0.8968.694

51,592

07/02/2022

23:37

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

6.0.8968.694

72,584

07/02/2022

23:37

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

6.0.8968.694

36,744

07/02/2022

23:37

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

6.0.8968.694

525,704

07/02/2022

23:37

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

6.0.8968.694

10,931,576

07/02/2022

23:37

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

6.0.8968.694

396,160

07/02/2022

23:37

Lync.ssscreenvvs.dll

Ssscreenvvs.dll

6.0.8968.694

210,808

07/02/2022

23:37

Lync.uc.dll

Uc.dll

16.0.5266.1000

40,164,264

07/02/2022

23:37

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

16.0.5041.1000

1,447,752

07/02/2022

23:37

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

16.0.4792.1000

177,456

07/02/2022

23:36

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

16.0.5266.1000

10,191,232

07/02/2022

23:37

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

16.0.5266.1000

1,302,840

07/02/2022

23:37

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

16.0.5266.1000

119,680

07/02/2022

23:37

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×