We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Microsoft đã phát hành bản cập nhật cho Microsoft Skype for Business 2016. Số phiên bản của bản cập nhật này là 16.0.5161.1000.

Ngoài việc phát hành máy khách mới, bản cập nhật này cũng khắc phục được một sự cố. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyết.

Các cải tiến và bản sửa lỗi

Bản cập nhật này bao gồm bản sửa lỗi sau đây:

  • 5003426 Các cửa sổ được chia sẻ hiển thị nội dung cửa sổ không được chia sẻ cho người xem Skype for Business 2016

Thông tin Bổ sung

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt một trong các bản cập nhật sau:

  • 3203472 Bản cập nhật 01/08/2017 cho Office 2016 (KB3203472)

  • 4011099 Bản cập nhật 05/09/2017 cho Office 2016 (KB4011099)

Ngoài ra, bạn phải cài đặt bản cập nhật 02/10/2018 cho bản Office 2016 (KB4011669).

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

TechCenter Office chứa các bản cập nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Xem Office TechCenter Hệ thống .

x86

thông tin tệp lync-x-none.msp

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aria.send.telemetry.html

Aria.send.telemetry.html

Không áp dụng

2,676

13/04/2021

19:06

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Không áp dụng

15,873

13/04/2021

19:06

Lync.roottools.dll

Lync.roottools.dll

6.0.8968.668

1,750,920

13/04/2021

19:06

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.1142

2,715,528

13/04/2021

19:06

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

16.0.5056.1000

44,352

13/04/2021

19:06

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

16.0.5161.1000

49,968

15/04/2021

00:52

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

16.0.5158.1000

121,176

13/04/2021

19:06

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.1142

289,664

13/04/2021

19:06

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.1142

2,993,032

13/04/2021

19:06

Autohelper.dll

Autohelper.dll

16.0.5161.1000

86,848

15/04/2021

00:22

Lync.lync.exe

Lync.exe

16.0.5161.1000

22,656,832

15/04/2021

00:22

Lync.man

Lync.exe.manifest

Không áp dụng

3,278

13/04/2021

19:06

Lync.lync99.exe

Lync99.exe

16.0.5161.1000

738,112

15/04/2021

00:22

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

16.0.4888.1000

362,400

13/04/2021

19:05

Lync.lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Không áp dụng

40,106,784

13/04/2021

19:06

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

16.0.5161.1000

11,760,960

15/04/2021

00:22

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

16.0.5161.1000

9,349,920

15/04/2021

00:22

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

16.0.5041.1000

1,738,024

13/04/2021

19:06

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

16.0.4684.1000

78,520

13/04/2021

19:06

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

16.0.4684.1000

48,528

13/04/2021

19:06

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

16.0.4756.1000

68,896

13/04/2021

19:05

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

16.0.5149.1000

173,872

13/04/2021

19:06

Lync.ochelper.dll.x64

Ochelper.dll

16.0.5161.1000

238,376

15/04/2021

00:52

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

16.0.5161.1000

712,584

15/04/2021

00:22

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

6.0.8939.40

84,672

13/04/2021

19:06

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

6.0.8939.40

843,960

13/04/2021

19:06

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

16.0.5161.1000

487,744

15/04/2021

00:22

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

6.0.8939.40

1,733,288

13/04/2021

19:06

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

6.0.8939.40

1,929,400

13/04/2021

19:06

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

6.0.8939.40

350,392

13/04/2021

19:06

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

16.0.5161.1000

1,556,904

15/04/2021

00:22

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

16.0.4714.1000

1,510,080

13/04/2021

19:05

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

16.0.5161.1000

617,800

15/04/2021

00:22

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

6.0.8939.40

325,808

13/04/2021

19:06

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

16.0.4684.1000

894,192

13/04/2021

19:06

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

16.0.4684.1000

338,152

13/04/2021

19:06

Lync.psom.dll

Psom.dll

16.0.5161.1000

971,072

15/04/2021

00:22

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

6.0.8968.668

3,725,704

13/04/2021

19:06

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

6.0.8968.668

653,704

13/04/2021

19:06

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

6.0.8968.668

58,760

13/04/2021

19:06

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

6.0.8968.668

41,352

13/04/2021

19:06

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

6.0.8968.668

56,200

13/04/2021

19:06

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

6.0.8968.668

28,552

13/04/2021

19:06

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

6.0.8968.668

391,560

13/04/2021

19:06

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

6.0.8968.668

8,968,072

13/04/2021

19:06

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

6.0.8968.668

341,384

13/04/2021

19:06

Lync.ssscreenvvs.dll

Ssscreenvvs.dll

6.0.8968.668

142,216

13/04/2021

19:06

Lync.uc.dll

Uc.dll

16.0.5161.1000

27,516,336

15/04/2021

00:22

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

16.0.5041.1000

1,025,832

13/04/2021

19:06

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

16.0.4792.1000

177,240

13/04/2021

19:05

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

16.0.5161.1000

6,923,640

15/04/2021

00:22

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

16.0.5161.1000

1,079,616

15/04/2021

00:22

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

16.0.5155.1000

97,656

13/04/2021

19:06

x64

thông tin tệp lync-x-none.msp

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aria.send.telemetry.html

Aria.send.telemetry.html

Không áp dụng

2,676

13/04/2021

19:13

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Không áp dụng

15,873

13/04/2021

19:13

Autohelper.dll.x86

Autohelper.dll.x86

16.0.5161.1000

86,848

15/04/2021

00:26

Lync.ochelper.dll.x86

Lync.ochelper.dll.x86

16.0.5149.1000

173,872

13/04/2021

19:14

Lync.roottools.dll

Lync.roottools.dll

6.0.8968.668

2,350,984

13/04/2021

19:13

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.1142

3,193,216

13/04/2021

19:13

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

16.0.5056.1000

44,352

13/04/2021

19:14

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

16.0.5161.1000

49,968

15/04/2021

00:26

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

16.0.5158.1000

162,112

13/04/2021

19:13

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.1142

354,688

13/04/2021

19:13

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.1142

3,406,728

13/04/2021

19:13

Autohelper.dll

Autohelper.dll

16.0.5161.1000

109,352

15/04/2021

00:26

Lync.lync.exe

Lync.exe

16.0.5161.1000

27,140,912

15/04/2021

00:26

Lync.man

Lync.exe.manifest

Không áp dụng

3,278

13/04/2021

19:13

Lync.lync99.exe

Lync99.exe

16.0.5161.1000

771,376

15/04/2021

00:26

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

16.0.4888.1000

361,976

13/04/2021

19:12

Lync.lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Không áp dụng

40,106,584

13/04/2021

19:13

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

16.0.5161.1000

17,374,504

15/04/2021

00:26

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

16.0.5161.1000

12,055,384

15/04/2021

00:26

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

16.0.5041.1000

2,160,440

13/04/2021

19:13

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

16.0.4666.1000

92,856

13/04/2021

19:13

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

16.0.4684.1000

48,528

13/04/2021

19:13

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

16.0.4756.1000

68,904

13/04/2021

19:12

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

16.0.5161.1000

238,376

15/04/2021

00:26

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

16.0.5161.1000

1,072,480

15/04/2021

00:26

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

6.0.8939.40

99,008

13/04/2021

19:13

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

6.0.8939.40

1,103,032

13/04/2021

19:13

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

16.0.5161.1000

652,128

15/04/2021

00:26

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

6.0.8939.40

2,077,352

13/04/2021

19:13

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

6.0.8939.40

2,489,528

13/04/2021

19:13

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

6.0.8939.40

350,912

13/04/2021

19:13

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

16.0.5161.1000

1,977,736

15/04/2021

00:26

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

16.0.4714.1000

1,512,640

13/04/2021

19:12

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

16.0.5161.1000

906,056

15/04/2021

00:26

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

6.0.8939.40

332,976

13/04/2021

19:13

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

16.0.4288.1000

1,361,504

13/04/2021

19:13

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

16.0.4288.1000

494,272

13/04/2021

19:13

Lync.psom.dll

Psom.dll

16.0.5161.1000

1,391,400

15/04/2021

00:26

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

6.0.8968.668

4,401,544

13/04/2021

19:13

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

6.0.8968.668

956,296

13/04/2021

19:13

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

6.0.8968.668

74,632

13/04/2021

19:13

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

6.0.8968.668

50,056

13/04/2021

19:13

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

6.0.8968.668

71,048

13/04/2021

19:13

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

6.0.8968.668

35,208

13/04/2021

19:13

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

6.0.8968.668

524,168

13/04/2021

19:13

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

6.0.8968.668

10,873,736

13/04/2021

19:13

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

6.0.8968.668

394,632

13/04/2021

19:13

Lync.ssscreenvvs.dll

Ssscreenvvs.dll

6.0.8968.668

209,288

13/04/2021

19:13

Lync.uc.dll

Uc.dll

16.0.5161.1000

40,161,704

15/04/2021

00:26

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

16.0.5041.1000

1,447,752

13/04/2021

19:13

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

16.0.4792.1000

177,456

13/04/2021

19:12

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

16.0.5161.1000

10,191,736

15/04/2021

00:26

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

16.0.5161.1000

1,302,824

15/04/2021

00:26

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

16.0.5155.1000

119,688

13/04/2021

19:13

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×