Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft đã phát hành bản cập nhật cho Microsoft Skype for Business 2016. Số phiên bản của bản cập nhật này là 16.0.5254.1000.

Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyết.

Các cải tiến và bản sửa lỗi

Bản cập nhật này cho phép máy Skype for Business khách sử dụng camera video của máy tính xách tay mặt trước Dell không thể sử dụng trước đây cho cuộc gọi và hội thảo video.

Thông tin Bổ sung

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt một trong các bản cập nhật sau:

  • 3203472 Bản cập nhật 01/08/2017 cho Office 2016 (KB3203472)

  • 4011099 05/09/2017, bản cập nhật cho Office 2016 (KB4011099)

Ngoài ra, bạn phải cài đặt bản cập nhật 02/10/2018 cho bản Office 2016 (KB4011669).

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

TechCenter Office chứa các bản cập nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản Office. Xem Office TechCenter Hệ thống .

x86

thông tin tệp lync-x-none.msp

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aria.send.telemetry.html

Aria.send.telemetry.html

Không áp dụng

2,676

22/11/2021

09:46

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Không áp dụng

15,873

22/11/2021

09:46

Lync.roottools.dll

Lync.roottools.dll

6.0.8968.694

1,752,456

22/11/2021

09:46

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.1142

2,715,528

22/11/2021

09:46

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

16.0.5056.1000

44,352

22/11/2021

09:46

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

16.0.5245.1000

49,984

22/11/2021

09:47

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

16.0.5158.1000

121,176

22/11/2021

09:46

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.1142

289,664

22/11/2021

09:46

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.1142

2,993,032

22/11/2021

09:46

Autohelper.dll

Autohelper.dll

16.0.5200.1000

86,872

22/11/2021

09:46

Lync.lync.exe

Lync.exe

16.0.5245.1000

22,656,832

22/11/2021

09:46

Lync.man

Lync.exe.manifest

Không áp dụng

3,278

22/11/2021

09:46

Lync.lync99.exe

Lync99.exe

16.0.5245.1000

738,112

22/11/2021

09:46

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

16.0.4888.1000

362,400

22/11/2021

09:45

Lync.lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Không áp dụng

40,106,784

22/11/2021

09:46

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

16.0.5245.1000

11,760,960

22/11/2021

09:46

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

16.0.5254.1000

9,352,576

23/11/2021

12:36

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

16.0.5041.1000

1,738,024

22/11/2021

09:46

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

16.0.4684.1000

78,520

22/11/2021

09:46

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

16.0.4684.1000

48,528

22/11/2021

09:46

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

16.0.4756.1000

68,896

22/11/2021

09:45

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

16.0.5149.1000

173,872

22/11/2021

09:46

Lync.ochelper.dll.x64

Ochelper.dll

16.0.5200.1000

238,376

22/11/2021

09:47

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

16.0.5200.1000

712,600

22/11/2021

09:46

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

6.0.8939.40

84,672

22/11/2021

09:46

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

6.0.8939.40

843,960

22/11/2021

09:46

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

16.0.5245.1000

487,744

22/11/2021

09:46

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

6.0.8939.40

1,733,288

22/11/2021

09:46

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

6.0.8939.40

1,929,400

22/11/2021

09:46

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

6.0.8939.40

350,392

22/11/2021

09:46

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

16.0.5245.1000

1,556,888

22/11/2021

09:46

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

16.0.4714.1000

1,510,080

22/11/2021

09:45

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

16.0.5245.1000

617,792

22/11/2021

09:46

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

6.0.8939.40

325,808

22/11/2021

09:46

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

16.0.4684.1000

894,192

22/11/2021

09:46

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

16.0.4684.1000

338,152

22/11/2021

09:46

Lync.psom.dll

Psom.dll

16.0.5245.1000

971,072

22/11/2021

09:46

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

6.0.8968.694

3,727,736

22/11/2021

09:46

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

6.0.8968.694

655,240

22/11/2021

09:46

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

6.0.8968.694

60,296

22/11/2021

09:46

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

6.0.8968.694

42,872

22/11/2021

09:46

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

6.0.8968.694

57,720

22/11/2021

09:46

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

6.0.8968.694

30,088

22/11/2021

09:46

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

6.0.8968.694

393,096

22/11/2021

09:46

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

6.0.8968.694

9,025,928

22/11/2021

09:46

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

6.0.8968.694

342,920

22/11/2021

09:46

Lync.ssscreenvvs.dll

Ssscreenvvs.dll

6.0.8968.694

143,752

22/11/2021

09:46

Lync.uc.dll

Uc.dll

16.0.5245.1000

27,517,888

22/11/2021

09:46

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

16.0.5041.1000

1,025,832

22/11/2021

09:46

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

16.0.4792.1000

177,240

22/11/2021

09:45

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

16.0.5245.1000

6,923,648

22/11/2021

09:46

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

16.0.5200.1000

1,079,616

22/11/2021

09:46

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

16.0.5200.1000

97,688

22/11/2021

09:46

x64

thông tin tệp lync-x-none.msp

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aria.send.telemetry.html

Aria.send.telemetry.html

Không áp dụng

2,676

22/11/2021

09:54

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Không áp dụng

15,873

22/11/2021

09:54

Autohelper.dll.x86

Autohelper.dll.x86

16.0.5200.1000

86,872

22/11/2021

09:54

Lync.ochelper.dll.x86

Lync.ochelper.dll.x86

16.0.5149.1000

173,872

22/11/2021

09:56

Lync.roottools.dll

Lync.roottools.dll

6.0.8968.694

2,352,520

22/11/2021

09:54

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.1142

3,193,216

22/11/2021

09:54

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

16.0.5056.1000

44,352

22/11/2021

09:56

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

16.0.5245.1000

49,984

22/11/2021

09:54

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

16.0.5158.1000

162,112

22/11/2021

09:54

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.1142

354,688

22/11/2021

09:54

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.1142

3,406,728

22/11/2021

09:54

Autohelper.dll

Autohelper.dll

16.0.5200.1000

109,352

22/11/2021

09:54

Lync.lync.exe

Lync.exe

16.0.5245.1000

27,140,416

22/11/2021

09:54

Lync.man

Lync.exe.manifest

Không áp dụng

3,278

22/11/2021

09:54

Lync.lync99.exe

Lync99.exe

16.0.5245.1000

771,392

22/11/2021

09:54

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

16.0.4888.1000

361,976

22/11/2021

09:54

Lync.lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Không áp dụng

40,106,584

22/11/2021

09:54

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

16.0.5245.1000

17,375,040

22/11/2021

09:54

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

16.0.5254.1000

12,056,376

23/11/2021

12:39

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

16.0.5041.1000

2,160,440

22/11/2021

09:54

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

16.0.4666.1000

92,856

22/11/2021

09:54

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

16.0.4684.1000

48,528

22/11/2021

09:54

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

16.0.4756.1000

68,904

22/11/2021

09:54

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

16.0.5200.1000

238,376

22/11/2021

09:54

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

16.0.5200.1000

1,072,480

22/11/2021

09:54

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

6.0.8939.40

99,008

22/11/2021

09:54

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

6.0.8939.40

1,103,032

22/11/2021

09:54

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

16.0.5200.1000

652,072

22/11/2021

09:54

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

6.0.8939.40

2,077,352

22/11/2021

09:54

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

6.0.8939.40

2,489,528

22/11/2021

09:54

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

6.0.8939.40

350,912

22/11/2021

09:54

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

16.0.5245.1000

1,978,264

22/11/2021

09:54

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

16.0.4714.1000

1,512,640

22/11/2021

09:54

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

16.0.5245.1000

906,048

22/11/2021

09:54

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

6.0.8939.40

332,976

22/11/2021

09:54

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

16.0.4288.1000

1,361,504

22/11/2021

09:54

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

16.0.4288.1000

494,272

22/11/2021

09:54

Lync.psom.dll

Psom.dll

16.0.5245.1000

1,391,416

22/11/2021

09:54

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

6.0.8968.694

4,403,592

22/11/2021

09:54

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

6.0.8968.694

957,832

22/11/2021

09:54

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

6.0.8968.694

76,168

22/11/2021

09:54

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

6.0.8968.694

51,592

22/11/2021

09:54

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

6.0.8968.694

72,584

22/11/2021

09:54

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

6.0.8968.694

36,744

22/11/2021

09:54

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

6.0.8968.694

525,704

22/11/2021

09:54

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

6.0.8968.694

10,931,576

22/11/2021

09:54

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

6.0.8968.694

396,160

22/11/2021

09:54

Lync.ssscreenvvs.dll

Ssscreenvvs.dll

6.0.8968.694

210,808

22/11/2021

09:54

Lync.uc.dll

Uc.dll

16.0.5245.1000

40,163,264

22/11/2021

09:54

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

16.0.5041.1000

1,447,752

22/11/2021

09:54

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

16.0.4792.1000

177,456

22/11/2021

09:54

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

16.0.5245.1000

10,191,744

22/11/2021

09:54

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

16.0.5200.1000

1,302,824

22/11/2021

09:54

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

16.0.5200.1000

119,648

22/11/2021

09:54

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba thảo luận trong bài viết này được sản xuất bởi những công ty độc lập với Microsoft. Microsoft không đảm bảo, bằng ngụ ý hay theo bất kỳ cách nào khác, về hiệu quả hoạt động hoặc mức độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×