Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows lõi cho Windows Embedded Compact 2013. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau:

CVE-2018-0896 | Windows lõi thông tin tiết lộ lỗ hổng bảo mật

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật hàng tháng ngày 2018 của Windows Embedded Compact 2013 có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, đi kèm với Microsoft OEM trực tuyến hoặc các Thiết bị đối tác của Trung tâm (DPC).

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu chọn Sạch giải phápvà sau đó chọn Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, chọn Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch - mùa (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Rpcrt4core.dll

483,328

18-Apr-2018

12:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Rpcrt4core.map

1,466,794

18-Apr-2018

12:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Rpcrt4core.rel

203,860

18-Apr-2018

12:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Rpcrt4core.dll

729,088

18-Apr-2018

12:55

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Rpcrt4core.map

2,088,567

18-Apr-2018

12:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Rpcrt4core.rel

166,450

18-Apr-2018

12:55

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Rpcrt4core.dll

241,664

18-Apr-2018

12:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Rpcrt4core.map

512,212

18-Apr-2018

12:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Rpcrt4core.rel

57,671

18-Apr-2018

12:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Rpcrt4core.dll

503,808

18-Apr-2018

12:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Rpcrt4core.map

530,651

18-Apr-2018

12:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Rpcrt4core.rel

356,313

18-Apr-2018

12:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Rpcrt4core.dll

745,472

18-Apr-2018

12:57

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Rpcrt4core.map

543,375

18-Apr-2018

12:57

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Rpcrt4core.rel

344,626

18-Apr-2018

12:57

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Rpcrt4core.dll

253,952

18-Apr-2018

12:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Rpcrt4core.map

271,445

18-Apr-2018

12:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Rpcrt4core.rel

75,912

18-Apr-2018

12:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×