Một bản Cập Nhật có sẵn cho Microsoft Windows đối tượng liên kết và nhúng (OLE) cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3006226 MS14-064: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows OLE: ngày 11 tháng 4 năm 2014

Giải pháp

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống Windows Embedded Compact 7 tháng bản cập nhật này, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Oleaut32.lib

1,178,370

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Retail

Oleaut32.lib

1,184,462

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Debug

Oleaut32.lib

1,105,194

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Checked

Oleaut32.lib

1,470,378

31-Dec-2014

10:24

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv5\Retail

Oleaut32.lib

1,599,590

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv5\Debug

Oleaut32.lib

1,355,974

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv5\Checked

Oleaut32.lib

1,461,744

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv6\Retail

Oleaut32.lib

1,589,588

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv6\Debug

Oleaut32.lib

1,347,328

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv6\Checked

Oleaut32.lib

1,451,054

31-Dec-2014

10:25

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Retail

Oleaut32.lib

1,579,412

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Debug

Oleaut32.lib

1,336,456

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Checked

Oleaut32.lib

1,330,284

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Oleaut32.lib

1,480,630

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Oleaut32.lib

1,223,978

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Oleaut32.lib

1,325,230

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Oleaut32.lib

1,485,270

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Oleaut32.lib

1,221,942

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Oleaut32.lib

1,229,970

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Lib\Sh4\Retail

Oleaut32.lib

1,347,426

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Lib\Sh4\Debug

Oleaut32.lib

1,115,730

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Lib\Sh4\Checked

Dcomssd.dll

77,824

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Retail

Dcomssd.map

82,355

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Retail

Dcomssd.rel

39,439

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Retail

Rpcrt4legacy.dll

258,048

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Retail

Rpcrt4legacy.map

299,122

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Retail

Rpcrt4legacy.rel

109,706

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Retail

Dllhost.exe

20,480

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Retail

Dllhost.map

14,853

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Retail

Dcomssd.dll

172,032

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Debug

Dcomssd.map

155,751

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Debug

Dcomssd.rel

78,444

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Debug

Rpcrt4legacy.dll

479,232

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Debug

Rpcrt4legacy.map

377,576

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Debug

Rpcrt4legacy.rel

201,346

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Debug

Dllhost.exe

28,672

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Debug

Dllhost.map

26,021

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Debug

Dcomssd.dll

122,880

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Checked

Dcomssd.map

137,491

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Checked

Dcomssd.rel

68,352

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Checked

Rpcrt4legacy.dll

286,720

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Checked

Rpcrt4legacy.map

321,412

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Checked

Rpcrt4legacy.rel

156,077

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Checked

Dllhost.exe

24,576

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Checked

Dllhost.map

24,520

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\X86\Checked

Dcomssd.dll

102,400

31-Dec-2014

10:24

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Retail

Dcomssd.map

80,014

31-Dec-2014

10:24

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Retail

Dcomssd.rel

41,701

31-Dec-2014

10:24

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Retail

Rpcrt4legacy.dll

331,776

31-Dec-2014

10:24

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Retail

Rpcrt4legacy.map

290,119

31-Dec-2014

10:24

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Retail

Rpcrt4legacy.rel

137,865

31-Dec-2014

10:24

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Retail

Dllhost.exe

24,576

31-Dec-2014

10:24

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Retail

Dllhost.map

16,505

31-Dec-2014

10:24

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Retail

Dcomssd.dll

241,664

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Debug

Dcomssd.map

158,383

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Debug

Dcomssd.rel

76,617

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Debug

Rpcrt4legacy.dll

692,224

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Debug

Rpcrt4legacy.map

380,100

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Debug

Rpcrt4legacy.rel

191,225

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Debug

Dllhost.exe

40.960

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Debug

Dllhost.map

28,667

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Debug

Dcomssd.dll

159,744

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Checked

Dcomssd.map

136,791

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Checked

Dcomssd.rel

67,714

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Checked

Rpcrt4legacy.dll

376,832

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Checked

Rpcrt4legacy.map

316,010

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Checked

Rpcrt4legacy.rel

170,635

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Checked

Dllhost.exe

32,768

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Checked

Dllhost.map

27,158

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv5\Checked

Dcomssd.dll

102,400

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Retail

Dcomssd.map

80,014

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Retail

Dcomssd.rel

41,701

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Retail

Rpcrt4legacy.dll

331,776

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Retail

Rpcrt4legacy.map

290,009

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Retail

Rpcrt4legacy.rel

137,836

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Retail

Dllhost.exe

24,576

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Retail

Dllhost.map

16,505

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Retail

Dcomssd.dll

241,664

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Debug

Dcomssd.map

158,385

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Debug

Dcomssd.rel

76,617

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Debug

Rpcrt4legacy.dll

692,224

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Debug

Rpcrt4legacy.map

380,099

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Debug

Rpcrt4legacy.rel

191,225

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Debug

Dllhost.exe

40.960

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Debug

Dllhost.map

28,668

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Debug

Dcomssd.dll

159,744

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Checked

Dcomssd.map

136,791

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Checked

Dcomssd.rel

67,714

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Checked

Rpcrt4legacy.dll

372,736

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Checked

Rpcrt4legacy.map

316,011

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Checked

Rpcrt4legacy.rel

170,635

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Checked

Dllhost.exe

32,768

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Checked

Dllhost.map

27,158

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv6\Checked

Dcomssd.dll

102,400

31-Dec-2014

10:25

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Retail

Dcomssd.map

79,920

31-Dec-2014

10:25

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Retail

Dcomssd.rel

41,672

31-Dec-2014

10:25

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Retail

Rpcrt4legacy.dll

327,680

31-Dec-2014

10:25

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Retail

Rpcrt4legacy.map

289,917

31-Dec-2014

10:25

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Retail

Rpcrt4legacy.rel

137,807

31-Dec-2014

10:25

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Retail

Dllhost.exe

24,576

31-Dec-2014

10:25

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Retail

Dllhost.map

16,505

31-Dec-2014

10:25

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Retail

Dcomssd.dll

241,664

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Debug

Dcomssd.map

158,383

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Debug

Dcomssd.rel

76,530

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Debug

Rpcrt4legacy.dll

684,032

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Debug

Rpcrt4legacy.map

380,101

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Debug

Rpcrt4legacy.rel

191,196

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Debug

Dllhost.exe

40.960

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Debug

Dllhost.map

28,668

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Debug

Dcomssd.dll

155,648

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Checked

Dcomssd.map

136,793

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Checked

Dcomssd.rel

67,714

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Checked

Rpcrt4legacy.dll

368,640

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Checked

Rpcrt4legacy.map

316,009

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Checked

Rpcrt4legacy.rel

170,635

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Checked

Dllhost.exe

32,768

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Checked

Dllhost.map

27,158

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Armv7\Checked

Dcomssd.dll

135,168

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dcomssd.map

78,197

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dcomssd.rel

137,285

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Retail

Rpcrt4legacy.dll

425,984

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Retail

Rpcrt4legacy.map

289,230

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Retail

Rpcrt4legacy.rel

406,811

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dllhost.exe

24,576

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dllhost.map

15,016

31-Dec-2014

10:23

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dcomssd.dll

274,432

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dcomssd.map

156,017

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dcomssd.rel

296,988

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Debug

Rpcrt4legacy.dll

749,568

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Debug

Rpcrt4legacy.map

377,717

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Debug

Rpcrt4legacy.rel

662,881

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dllhost.exe

40.960

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dllhost.map

26,671

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dcomssd.dll

196,608

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dcomssd.map

134,519

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dcomssd.rel

221,443

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Checked

Rpcrt4legacy.dll

483,328

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Checked

Rpcrt4legacy.map

315,323

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Checked

Rpcrt4legacy.rel

503,323

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dllhost.exe

32,768

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dllhost.map

25.161 người

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dcomssd.dll

135,168

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dcomssd.map

78,206

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dcomssd.rel

137,285

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Rpcrt4legacy.dll

425,984

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Rpcrt4legacy.map

289,230

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Rpcrt4legacy.rel

406,840

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dllhost.exe

24,576

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dllhost.map

15,016

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dcomssd.dll

274,432

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dcomssd.map

156,027

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dcomssd.rel

296,988

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Rpcrt4legacy.dll

749,568

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Rpcrt4legacy.map

377,718

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Rpcrt4legacy.rel

662,910

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dllhost.exe

40.960

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dllhost.map

26,671

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dcomssd.dll

196,608

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dcomssd.map

134,529

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dcomssd.rel

221,443

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Rpcrt4legacy.dll

483,328

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Rpcrt4legacy.map

315,323

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Rpcrt4legacy.rel

503,352

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dllhost.exe

32,768

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dllhost.map

25.161 người

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dcomssd.dll

94,208

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Retail

Dcomssd.map

80,051

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Retail

Dcomssd.rel

75,660

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Retail

Rpcrt4legacy.dll

307,200

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Retail

Rpcrt4legacy.map

292,356

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Retail

Rpcrt4legacy.rel

261,492

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Retail

Dllhost.exe

24,576

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Retail

Dllhost.map

16,432

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Retail

Dcomssd.dll

200,704

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Debug

Dcomssd.map

158,776

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Debug

Dcomssd.rel

142,157

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Debug

Rpcrt4legacy.dll

532,480

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Debug

Rpcrt4legacy.map

380,875

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Debug

Rpcrt4legacy.rel

352,204

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Debug

Dllhost.exe

32,768

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Debug

Dllhost.map

28.843

31-Dec-2014

10:21

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Debug

Dcomssd.dll

143,360

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Checked

Dcomssd.map

137,610

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Checked

Dcomssd.rel

117,217

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Checked

Rpcrt4legacy.dll

344,064

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Checked

Rpcrt4legacy.map

318,800

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Checked

Rpcrt4legacy.rel

293,479

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Checked

Dllhost.exe

28,672

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Checked

Dllhost.map

27,334

31-Dec-2014

10:22

Public\Dcom\Oak\Target\Sh4\Checked

Thông tin Bổ sung

Xem thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×