Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả bản cập nhật giải quyết sự cố trong Windows Server 2012, Windows 7 Gói Dịch Vụ 1 (SP1) và Windows Server 2008 R2 SP1 được trình bày trong bài viết Cơ sở Kiến thức sau:

Cài đặt .NET Framework 4.7 bị chặn trên Windows 7, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012 vì thiếu bản cập nhật d3dcompiler

Cách tải xuống bản cập nhật này

Danh mục Microsoft Update

Để sở hữu gói độc lập cho bản cập nhật này, truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Điều kiện tiên quyết

Để thực hiện cập nhật, bạn phải cài đặt Gói Dịch vụ 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2.  

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế cho bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ được Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau.

Windows Server 2012

Chú ý

Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê trong mục "Thông tin tệp bổ sung". Các tệp MUM, MANIFEST, cũng như các tệp liên quan trong danh mục bảo mật (.cat) đều rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

D3dcompiler_47.dll

6.3.9600.18611

4,296,704

18-Apr-2017

16:04

x64

D3dcompiler_47.dll

6.3.9600.18611

3,550,208

18-Apr-2017

16:16

x86

Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Chú ý

Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê trong mục "Thông tin tệp bổ sung". Các tệp MUM, MANIFEST, cũng như các tệp liên quan trong danh mục bảo mật (.cat) đều rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

D3dcompiler_47.dll

6.3.9600.18611

4,296,704

12-Apr-2017

13:05

x64

D3dcompiler_47.dll

6.3.9600.18611

3,550,208

19-Apr-2017

13:31

x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

D3dcompiler_47.dll

6.3.9600.18611

3,550,208

19-Apr-2017

13:31

x86

Thông tin về tệp bổ sung

Thuộc tính tệp

Giá trị

File name

Amd64_2d21af33f1cd4e03402f590094521a46_31bf3856ad364e35_6.2.9200.22142_none_7927135c9d082bf9.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

19-Apr-2017

Time (UTC)

21:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_63665afa4a5e54e6b69519621a89662e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.22142_none_85db9db6193c7e02.manifest

File version

Not applicable

File size

1,062

Date (UTC)

19-Apr-2017

Time (UTC)

21:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_7bcb73a3839b6f57688e5225a3951473_31bf3856ad364e35_6.2.9200.22142_none_22d889db7df0fbf3.manifest

File version

Not applicable

File size

711

Date (UTC)

19-Apr-2017

Time (UTC)

21:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-directx-d3dcompiler_31bf3856ad364e35_6.2.9200.22142_none_42ce6a5dbed3d7e0.manifest

File version

Not applicable

File size

1,849

Date (UTC)

18-Apr-2017

Time (UTC)

17:33

Platform

Not applicable

File name

Update.mum

File version

Not applicable

File size

3,025

Date (UTC)

19-Apr-2017

Time (UTC)

21:02

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-directx-d3dcompiler_31bf3856ad364e35_6.2.9200.22142_none_e6afceda067666aa.manifest

File version

Not applicable

File size

1,847

Date (UTC)

18-Apr-2017

Time (UTC)

16:46

Platform

Not applicable

Thuộc tính tệp

Giá trị

File name

Amd64_e58ba60c03e5bc1f85d3eab417253921_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23777_none_1887583d3e2e2ed1.manifest

File version

Not applicable

File size

1,062

Date (UTC)

19-Apr-2017

Time (UTC)

21:13

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-directx-d3dcompiler_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23777_none_47c3b23a4bfbb6e3.manifest

File version

Not applicable

File size

1,810

Date (UTC)

19-Apr-2017

Time (UTC)

15:55

Platform

Not applicable

File name

Update.mum

File version

Not applicable

File size

1,922

Date (UTC)

19-Apr-2017

Time (UTC)

21:13

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-directx-d3dcompiler_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23777_none_eba516b6939e45ad.manifest

File version

Not applicable

File size

1,808

Date (UTC)

19-Apr-2017

Time (UTC)

15:39

Platform

Not applicable

Thuộc tính tệp

Giá trị

File name

Update.mum

File version

Not applicable

File size

1,687

Date (UTC)

19-Apr-2017

Time (UTC)

20:56

Platform

Not applicable

File name

X86_d47c22077b2028142419e69d90452e61_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23777_none_5974bc593c1359ff.manifest

File version

Not applicable

File size

707

Date (UTC)

19-Apr-2017

Time (UTC)

20:56

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-directx-d3dcompiler_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23777_none_eba516b6939e45ad.manifest

File version

Not applicable

File size

1,808

Date (UTC)

19-Apr-2017

Time (UTC)

15:39

Platform

Not applicable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×