Tóm tắt

Bản cập nhật này khắc phục sự cố phụ thuộc tác vụ trong Microsoft HPC gói 2012 R2 việc lập lịch tác vụ để không gây ra. Kiểm tra khắc phục sự cốthông tin Cập Nhật trong bản cập nhật này.

Sự cố được khắc phục trong bản cập nhật này

Khi bạn thêm một công việc có nhiều phụ thuộc vào việc gửi trong một cụm HPC gói 2012 R2, việc không thành công. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Phụ thuộc tác vụ không hợp lệ: không có tác vụ cơ bản hoặc tham số có tên 'TaskName' có thể được tìm thấy trong công việc. Tác vụ có thể chỉ phụ thuộc vào một nhiệm vụ cơ bản hoặc tham số. Vui lòng kiểm tra chính tả và thử lại.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Hướng dẫn cài đặt

Bản cập nhật này phải được chạy trên đầu nút.
Chúng tôi khuyên bạn dừng tất cả công việc hoạt động, và sau đó trở lại nút đầu và cơ sở dữ liệu HPC trước khi cài đặt hoặc dỡ cài đặt bản Cập Nhật.

Lưu ý Nếu bạn đã sẵn sàng cao đầu nút, chạy trên nút đầu hoạt động, và sau đó di chuyển nút thụ động. Sau khi chuyển đổi dự phòng thì chạy trên nút đầu hoạt động mới. Thực hiện việc này cho tất cả các nút đầu trong cụm.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Windows Server 2012 R2 hoặc Windows Server 2012.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Dỡ cài đặt thông tin

Dỡ cài đặt bản Cập Nhật, trong Bảng điều khiển, bấm chương trình chọn xem cài đặt bản Cập Nhậtvà bấm đúp vào HotFix KB2956330 cho Microsoft HPC gói 2012 R2.

Lưu ý Nếu bạn đã sẵn sàng cao đầu nút, dỡ cài đặt bản Cập Nhật trên một nút đầu thụ động, và sau đó di chuyển nút hoạt động. Sau đó, bạn phải lặp lại dỡ cài đặt trên mới nút thụ động đầu. Thực hiện việc này cho tất cả các nút đầu trong cụm.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×