Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Exchange Server mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Exchange Server số bản dựng và ngày phát hành

Microsoft chỉ cung cấp tệp tải xuống cho phiên bản N-2 cho phiên bản Cập Nhật tích lũy Exchange Server (CU), trong đó "N" là CU mới nhất. Có thể dùng CU mới nhất để phục hồi máy chủ đang chạy Exchange Server. Điều này bao gồm các máy chủ có CU trước được cài đặt.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật tích lũy 2 cho Microsoft Exchange Server 2016 đã được phát hành vào ngày 14 tháng 6 2016. Một số vấn đề không bảo mật được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy hoặc bản Cập Nhật tích lũy sau này cho Exchange Server 2016.

Các vấn đề về bản sửa lỗi Cập Nhật tích lũy

Bản Cập Nhật tích lũy này sửa các sự cố sau đây:

Bản Cập Nhật tích lũy này cũng khắc phục các vấn đề được mô tả trong KB 3160339 Microsoft ms16-079: bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Exchange: 14 tháng 6, 2016kB 3134844 Cumulative Update 1 dành chocác bài viết cơ sở kiến thức trên 2016 của Exchange Server. Bản cập nhật này cũng bao gồm các bản Cập Nhật thời gian lưu theo mùa mới (DST) cho Exchange Server 2016. Để biết thêm thông tin về DST, hãy đi đến Trung tâm trợ giúp tiết kiệm thời gian ban ngày và hỗ trợ.

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về việc triển khai Exchange Server 2016, hãy xem ghi chú phát hành cho Exchange 2016. Để biết thêm thông tin về cùng tồn tại của Exchange Server 2016 và các phiên bản cũ hơn của Exchange Server trong cùng môi trường, hãy xem yêu cầu hệ thống của exchange 2016. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật Exchange khác, hãy xem các bản Cập Nhật máy chủ Exchange: xây dựng số và ngày phát hành.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×