Tóm tắt

Bản Cập Nhật tương thích này là bản cập nhật phần mềm cải thiện trải nghiệm tương thích Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2. Microsoft thường xuyên phát hành bản Cập Nhật tương thích Windows để cải thiện trải nghiệm người dùng chung.

Bản Cập Nhật tương thích này được phát hành tháng 4 năm 2014.

Để biết thêm chi tiết về các cải tiến, hãy xem phần "ứng dụng hoặc thiết bị đã bị thay đổi trong hành vi sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này" và phần "ứng dụng và thiết bị được bao gồm trong bản cập nhật này".

Thông tin

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn từ .

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×