You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Giới thiệu

Đây là bài viết tóm tắt mô tả các cấu phần được cập nhật trong Bản tổng hợp Cập nhật 13 cho Trung tâm Hệ thống Microsoft 2012 R2.

Các cấu phần được khắc phục trong bản tổng hợp bản cập nhật này

Trình quản lý Bảo vệ Dữ liệu

Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

4021873 Bản cập nhật Tổng hợp 13 cho System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Trình quản lý Hoạt động

Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

4016125 Bản cập nhật Tổng hợp 13 cho System Center 2012 R2 Operations Manager

Orchestrator

Không có bản cập nhật nào cho cấu phần này trong bản tổng hợp này.

Tự động hóa Quản lý Dịch vụ

Không có bản cập nhật nào cho cấu phần này trong bản tổng hợp này.

Trình quản lý Dịch vụ

Không có bản cập nhật nào cho cấu phần này trong bản tổng hợp này.

Service Provider Foundation

Không có bản cập nhật nào cho cấu phần này trong bản tổng hợp này.

Trình quản lý Máy Ảo

Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

4014525 Bản cập nhật Tổng hợp 13 dành cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Cách tải xuống và cài đặt Bản cập nhật Tổng hợp 13 dành cho Trung tâm Hệ thống 2012 R2

Vui lòng xem từng bài viết thành phần để có được hướng dẫn cài đặt cụ thể cho từng thành phần.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×