Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Gói tổng hợp cập nhật nóng này là để giải quyết các vấn đề tương thích của Asset Intelligence trong Trung tâm Hệ thống Configuration Manager 2007 Gói Dịch vụ 2 (sp2)với các sản phẩm cấp phép số lượng lớn khác của Microsoft. Bản tổng hợp cập nhật nóng này giải quyết các sự cố sau và được ghi ngày tháng 11 năm 2010:

 • Truy vấn cho báo cáo "Giấy phép 01A" Thông minh Tài nguyên không phát hiện các giấy phép Microsoft SQL Server 2008.

 • Truy vấn cho báo cáo "Giấy phép 01A" Thông tin Tài sản không phát hiện Microsoft SQL Server phép 2008 R2.

 • Truy vấn cho báo cáo "Giấy phép 01A" Asset Intelligence không phát hiện giấy phép của phiên bản Microsoft SQL Server 2000 ngoại trừ phiên bản Microsoft SQL Server 2000 RTM.

 • Truy vấn cho báo cáo "Giấy phép 01A" Thông minh Tài sản không phát hiện thấy Microsoft Exchange Server 2007.

 • Truy vấn cho báo cáo "Giấy phép 01A" Thông minh Tài nguyên không phát hiện thấy Microsoft Exchange Server 2010.

 • Truy vấn cho báo cáo "Giấy phép 01A" Thông tin Tài sản báo cáo không chính xác Microsoft Office Personal 2007 Microsoft Office Small Business 2007.

 • Truy vấn cho báo cáo "Giấy phép 01A" Thông tin Tài sản không phát hiện thấy Microsoft Office sản phẩm năm 2010.

 • Truy vấn cho báo cáo "Giấy phép 01A" Thông minh Tài nguyên không phát hiện giấy phép sản phẩm Microsoft Visual Studio 2010.

 • Truy vấn cho báo cáo "Giấy phép 06A" và "Giấy phép 06B" không phát hiện giấy phép SQL Server 2008.

 • Truy vấn cho báo cáo "Giấy phép 06A" và "Giấy phép 06B" không phát hiện giấy phép Exchange Server 2010.

 • Truy vấn cho báo cáo "Giấy phép 01A" Asset Intelligence báo cáo sai cặp mục nhập cho một số phiên bản của Windows Vista, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows 7. Một mục không chính xác được báo cáo là Windows XP. Mục nhập khác của cặp được báo cáo là phiên bản hệ điều hành chính xác.

 • Truy vấn báo cáo Asset Intelligence "Software 01A" báo cáo số trường hợp SQL Server 2008 R2 hoặc 2008 SQL Server 2008 không chính xác. Số lượng được báo cáo bằng hai lần số lượng thực tế.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt gói tổng hợp cập nhật nóng được mô tả trong Cơ sở Kiến thức Microsoft sau đây:

2536089 Bản tổng hợp Hotfix cho sự cố tương thích Asset Intelligence trong System Center Configuration Manager 2007 SP2: Tháng 5 năm 2011

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2263826 Bản tổng hợp Hotfix cho Asset Intelligence trong Trung tâm Hệ thống Configuration Manager 2007 SP2Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×