Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản cập nhật này đã được phát hành như một phần của các Xem trước bản Cập Nhật chất lượng cho .NET Framework 3.5 SP1, 4.5.2 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, và 4.7.1 dành cho Windows Server 2012 (KB 4074806). Phần đầuCập Nhật của mình đã được phát hành như một phần chất lượng Nhật cho .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7.1 và bảo mật cho Windows Server 2012 (KB 4076493) và năm 2018 bản xem trước các Chất lượng Nhật cho .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7.1 dành cho Windows Server 2012 (KB 4057271).

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê bảo mật và chất lượng lên cho .NET Framework 3.5 SP1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 và 4.7.1 Windows Server 2012.

Quan trọng

  • Tất cả các bản Cập Nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 và 4.7.1 yêu cầu bản Cập Nhật d3dcompiler_47.dll được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt trong d3dcompiler_47.dll trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về d3dcompiler_47.dll, xem KB 4019990.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.

  • Mô tả 4054997 chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 3.5 SP1 dành cho Windows Server 2012 (KB 4054997)

  • Mô tả 4054991 chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows Server 2012 (KB 4054991)

  • Mô tả 4054979 chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 và 4.7.1 dành cho Windows Server 2012 (KB 4054979)

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×