Thông báo

Bản cập nhật này được bao gồm trong các Xem trước ngày 2018 bản chất lượng cho .NET Framework 3.5 SP1, 4.5.2 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, và 4.7.1 dành cho Windows 8.1, RT 8.1 và Server 2012 R2 (KB 4074807). Phần đầuCập Nhật của mình đã được phát hành như là một phần chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 3.5, 4.5.2 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7.1 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB 4076494) và năm 2018 Xem trước bản Cập Nhật chất lượng cho .NET Framework 3.5, 4.5.2 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7.1 Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB 4057272).

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê bảo mật và chất lượng lên cho .NET Framework 3.5 SP1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 và 4.7.1 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2.

Quan trọng

  • Tất cả các bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu rằng bản Cập Nhật 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính chạy trên Windows RT 8.1, Windows 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2-để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.

  • Tất cả các bản Cập Nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 và 4.7.1 yêu cầu d3dcompiler_47.dll được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt trong d3dcompiler_47.dll trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về d3dcompiler_47.dll, xem KB 4019990.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.

  • Mô tả 4054999 chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 3.5 SP1 dành cho Windows 8.1, RT 8.1 và Server 2012 R2 (KB 4054999)

  • Mô tả 4054990 chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows 8.1, RT 8.1 và Server 2012 R2 (KB 4054990)

  • Mô tả 4054980 chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 và 4.7.1 dành cho Windows 8.1, RT 8.1 và Server 2012 R2 (KB 4054980)

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×