Bản cập nhật nền tảng dành cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Tóm tắt

Bài viết này mô tả bản cập nhật nền tảng dành cho Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1) và Windows Server 2008 R2 SP1. Bản cập nhật này cải thiện phạm vi và hiệu năng của các thành phần đồ họa và tạo ảnh sau:

 • Direct2D

 • DirectWrite

 • Direct3D

 • Windows Imaging Component (WIC)

 • Windows Advanced Rasterization Platform (WARP)

 • Windows Animation Manager (WAM)

 • XPS Document API

 • H.264 Video Decoder

 • JPEG XR codec

Cách nhận bản cập nhật này

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft :Ngày Phát hành: 26 Tháng 2 năm 2013

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải chạy Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1.

Để biết thêm thông tin về cách lấy Windows 7 hoặc gói dịch vụ Windows Server 2008 R2, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Để biết thêm thông tin về bản cập nhật này, hãy xem phần "Thông tin bổ sung về bản cập nhật".

Miễn trừ trách nhiệm đối với thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, dÙ hàm ý hay theo cách khác, về hiệu quả hay độ tin cậy của các sản phẩm này.

 

Microsoft đã quét tệp này để tìm vi-rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có vào ngày tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Các vấn đề về tương thích trên một số máy tính có cạc video kết hợp

Quan trọng Một số máy tính kết hợp cạc video AMD và Intel vào một cấu hình kết hợp được cài đặt trình điều khiển tương thích với bản cập nhật nền tảng này.

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này rồi khởi động lại máy tính, máy tính có thể bị lỗi do các vấn đề về tương thích này. Trong tình huống này, bạn nhận được thông báo lỗi Dừng giống với thông báo sau:

Lỗi dừng

Lưu ý Lỗi Dừng này bao gồm văn bản "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" và tên tệp Igdpmd64.sys hoặc Igdpmd32.sys.

Để khắc phục sự cố này, có thể bạn phải cài đặt (lỗi Dừng "0x00000050" sau khi bạn cài đặt bản cập nhật 2670838 trên máy tính đang chạy Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1). Ngoài ra, hãy sử dụng bảng dưới đây để cài đặt các trình cài đặt tương thích mới nhất cho cạc video của bạn.

Hệ thống Dell

Hệ thống

Phần cứng đồ hoạ

Trình cài đặt tương thích mới nhất

Inspiron 14R N4110 & N4120

AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7450M
AMD Radeon HD 7650M

Không có

Vostro 3350 & 3550

AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7650M

(Phát hành 4/2012)

Inspiron 15R N5110

AMD Radeon HD 6470M

(Phát hành 4/2012)

Vostro 3450

AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7650M

Không có

Inspiron 14 N4050

AMD Radeon HD 6470M

(Phát hành 4/2012)
(Phát hành 8/2011)

Vostro 1450

AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 7450M

, A03 (Phát hành 3/2012)
(Phát hành 8/2011)

Hệ thống HP

Hệ thống

Phần cứng đồ hoạ

Trình cài đặt tương thích mới nhất

Pavilion dv6 (dv6-6007tx, dv6-6b06eg, dv6-6b07sz, dv6-6b56ex)
Pavilion dv7 (dv7-6135dx, dv7-6197ca, dv7-6b40ew)

AMD Radeon HD 6490M

AMD Radeon HD 6770M

Không có

Pavilion g4 (1212tx)
Pavilion g6 (1160ee, 1320ee)
Pavilion g7 (1226em)

AMD Radeon HD 6470M

Không có

ProBook 4330s, 4331s, 4431s 4530s, 4730s

AMD Radeon HD 6490M

Không có

Pavilion dv4 (3029tx)

AMD Radeon HD 6750M

Không có

Envy 14 (2070ez)

AMD Radeon HD 6630M

Không có

Hệ thống Lenovo

Hệ thống

Phần cứng đồ hoạ

Trình cài đặt tương thích mới nhất

G570

AMD Radeon HD 6370M
AMD Radeon HD 7370M

Không có

G470

AMD Radeon HD 6370M
AMD Radeon HD 7370M

Không có

ThinkPad Edge E420

AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 6630M

(Phát hành 7/2012)

G770

AMD Radeon HD 6650M

Không có

IdeaPad Y470

AMD Radeon HD 6730M

Không có

ThinkPad Edge E420s
ThinkPad Edge S420

AMD Radeon HD 6630M

Không có

IdeaPad U400

AMD Radeon HD 6470M

(Phát hành 11/2011)

Hệ thống Sony

Hệ thống

Phần cứng đồ hoạ

Trình cài đặt tương thích mới nhất

Sony VPCCA1x
Sony VPCCA2x
Sony VPCCA3x
Sony VPCCA4x
Sony VPCCB1x
Sony VPCCB2x
Sony VPCCB3x
Sony VPCCB4x

AMD Radeon HD 6630M

Không có

Sony VPCJ2x

AMD Radeon HD 6470M

Không cóLưu ý Đối với những hệ thống máy tính mà cột Trình cài đặt tương thích mới nhất được đánh dấu là Không có, Microsoft hiện đang hợp tác với AMD để tìm ra nguyên nhân sự cố và xác định bản sửa lỗi thích hợp.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật nền tảng cho Windows 7 và gặp phải sự cố tương thích, chúng tôi khuyên bạn nên tạm thời dỡ cài đặt bản cập nhật 2670838. Để làm việc này, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển, bấm Chương trình, rồi bấm Chương trình và Tính năng.

 2. Bấm vào Xem các bản cập nhật đã cài đặt.

 3. Bấm Bản cập nhật cho Microsoft Windows (KB 2670838), rồi bấm vào Dỡ cài đặt.

Thao tác cần thiết cho các nhà phát triển Windows 7 DirectX sau khi cài đặt

Nếu bạn là nhà phát triển Windows 7 DirectX sử dụng được phát hành vào tháng 6 năm 2010, bạn sẽ phải cập nhật môi trường phát triển của mình sau khi cài đặt bản cập nhật nền tảng này. Các tệp .dll sau được liên kết với SDK này không tương thích với bản cập nhật nền tảng này:

 • D3D10SDKLayers.dll

 • D3D11SDKLayers.dll

 • D3D10ref.dll

 • D2D1debug.dll

Bạn có thể sử dụng một trong các ứng dụng hoặc công cụ sau để cập nhật các tệp .dll này:

 • : SDK này cập nhật cho môi trường phát triển hiện tại các tiêu đề, thư viện và công cụ mới. Trong đó bao gồm các tệp .dll phát triển từ danh sách trước. Bản cập nhật này không cập nhật trình biên soạn C hoặc C++ hoặc IDE, tuy nhiên bản cập nhật này cho phép nhà phát triển tích hợp các tính năng mới của bản cập nhật nền tảng vào các ứng dụng của họ.

 • : Ứng dụng này bao gồm Windows 8 SDK, Visual Studio 2012 IDE và các trình biên soạn mới. Bản cập nhật này cũng cho phép nhà phát triển tích hợp các tính năng mới của bản cập nhật nền tảng vào ứng dụng của họ.

 • Công cụ Từ xa cho Visual Studio 2012: Các công cụ này thể hiện yêu cầu tối thiểu để tiếp tục sử dụng . Các công cụ này chỉ cập nhật các tệp .dll phát triển từ danh sách trước. Chúng không cho phép nhà phát triển tích hợp các tính năng mới của bản cập nhật nền tảng vào ứng dụng của họ. Các công cụ này hiện có trong phần "Công cụ Từ xa cho Visual Studio 2012" trong hoặc có thể được tải xuống từ các liên kết sau:


  Lưu ý Công cụ Pix cho Windows từ không tương thích với bản cập nhật nền tảng này. Xem để biết thêm thông tin về các công cụ mới hiện có trong Visual Studio 2012.

Để biết thêm thông tin về nhà phát triển của bản cập nhật nền tảng này, hãy xem .

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về Direct2D, hãy xem .

Để biết thêm thông tin về DirectWrite, hãy xem .

Để biết thêm thông tin về Direct3D, hãy xem .

Để biết thêm thông tin về Windows Imaging Component, hãy xem .

Để biết thêm thông tin về WARP, hãy xem .

Để biết thêm thông tin về Windows Animation Manager, hãy xem .

Để biết thêm thông tin về H.264 Video Decoder, hãy xem .

Để biết thêm thông tin về XPS Document API, hãy xem .

Để biết thêm thông tin về JPEG XR codec, hãy xem .

Tìm hiểu thêm về được Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.
 

 

Để sử dụng bản cập nhật trong gói này, bạn không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

 

Các bản cập nhật sau được thay thế bằng bản cập nhật nền tảng này:

 • Hiệu năng kém trong các ứng dụng sử dụng API DirectWrite trên máy tính chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

 • Bạn không thể in Đồ hoạ Véctơ Có thể co giãn (SVG) hoặc tệp Biểu định Kiểu Tầng cấp 3 (CSS3) trong Internet Explorer 9

 • Không thể in từ Internet Explorer 9 bằng một số máy in Canon

 • Ứng dụng sử dụng Direct2D hoặc Direct3D có thể bị lỗi trong Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

 • Bạn không thể khởi động Windows Movie Maker 2012 khi cạc đồ họa chỉ hỗ trợ DirectX 9 được cài đặt trên máy tính chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật nền tảng này, bản cập nhật Windows 7 cho các tệp được liệt kê trong phần "Thông tin tệp" sẽ được thay thế bằng các bản cập nhật dành cho bản cập nhật nền tảng này.

 

Phiên bản chung của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn (DST). Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

Các ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Quan trọng Các hotfix Windows 7 và Windows Server 2008 R2 được cung cấp trong cùng gói. Tuy nhiên, các bản hotfix trên trang Yêu cầu Hotfix được liệt kê dưới cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mà mỗi bản hotfix được áp dụng.

 • Những tệp này áp dụng cho một bản gốc, sản phẩm cụ thể (RTM, SPn), và nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra số phiên bản của tệp như hiển thị trong bảng dưới đây:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Nhánh dịch vụ

  6.1.760
  1.22xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Các nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục bảo mật (.cat) liên quan đều quan trọng cho việc duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Nhánh dịch vụ

Xpsgdiconverter.dll

6.2.9200.16492

364,544

13-Jan-2013

18:34

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

4,096

13-Jan-2013

21:11

x86

Not applicable

D2d1.dll

6.2.9200.16492

3,419,136

13-Jan-2013

19:37

x86

Not applicable

Fntcache.dll

6.2.9200.16492

906,240

13-Jan-2013

20:30

x86

Not applicable

Dwrite.dll

6.2.9200.16492

1,247,744

13-Jan-2013

20:31

x86

Not applicable

D3d10level9.dll

6.2.9200.16492

604,160

13-Jan-2013

19:54

x86

Not applicable

D3d10_1.dll

6.2.9200.16492

161,792

13-Jan-2013

19:48

x86

Not applicable

D3d10_1core.dll

6.2.9200.16492

249,856

13-Jan-2013

20:09

x86

Not applicable

D3d10.dll

6.2.9200.16492

1,080,832

13-Jan-2013

19:46

x86

Not applicable

D3d10core.dll

6.2.9200.16492

220,160

13-Jan-2013

20:08

x86

Not applicable

D3d11.dll

6.2.9200.16492

1,504,768

13-Jan-2013

20:08

x86

Not applicable

Dxgi.dll

6.2.9200.16492

293,376

13-Jan-2013

20:20

x86

Not applicable

D3d10warp.dll

6.2.9200.16492

1,988,096

13-Jan-2013

20:22

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

10,752

13-Jan-2013

21:16

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

6.2.9200.16492

3,584

13-Jan-2013

21:12

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

2,560

13-Jan-2013

21:17

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

5,632

13-Jan-2013

21:11

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

3,072

13-Jan-2013

21:11

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

9,728

13-Jan-2013

21:17

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

6.2.9200.16492

5,632

13-Jan-2013

21:11

x86

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

3,072

13-Jan-2013

21:11

x86

Not applicable

Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-ms

Not Applicable

3,283

13-Jan-2013

22:10

Not Applicable

Not applicable

Msmpeg2vdec.dll

12.0.9200.16426

2,284,544

04-Jan-2013

06:11

x86

Not applicable

Wmphoto.dll

6.2.9200.16492

417,792

13-Jan-2013

19:02

x86

Not applicable

Xpsprint.dll

6.2.9200.16492

1,158,144

13-Jan-2013

17:26

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-PRINTING-XPSP

Uianimation.dll

6.2.9200.16492

187,392

13-Jan-2013

19:53

x86

Not applicable

Windowscodecsext.dll

6.2.9200.16492

207,872

13-Jan-2013

19:53

x86

Not applicable

Windowscodecs.dll

6.2.9200.16492

1,230,336

13-Jan-2013

19:43

x86

Not applicable

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Nhánh dịch vụ

Xpsgdiconverter.dll

6.2.9200.16492

522,752

13-Jan-2013

18:09

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

4,096

13-Jan-2013

20:31

x64

Not applicable

D2d1.dll

6.2.9200.16492

3,928,064

13-Jan-2013

19:10

x64

Not applicable

Fntcache.dll

6.2.9200.16492

1,175,552

13-Jan-2013

19:58

x64

Not applicable

Dwrite.dll

6.2.9200.16492

1,643,520

13-Jan-2013

19:59

x64

Not applicable

D3d10level9.dll

6.2.9200.16492

648,192

13-Jan-2013

19:24

x64

Not applicable

D3d10_1.dll

6.2.9200.16492

194,560

13-Jan-2013

19:20

x64

Not applicable

D3d10_1core.dll

6.2.9200.16492

333,312

13-Jan-2013

19:38

x64

Not applicable

D3d10.dll

6.2.9200.16492

1,238,528

13-Jan-2013

19:20

x64

Not applicable

D3d10core.dll

6.2.9200.16492

296,960

13-Jan-2013

19:38

x64

Not applicable

D3d11.dll

6.2.9200.16492

1,887,232

13-Jan-2013

19:38

x64

Not applicable

Dxgi.dll

6.2.9200.16492

363,008

13-Jan-2013

19:49

x64

Not applicable

D3d10warp.dll

6.2.9200.16492

2,565,120

13-Jan-2013

19:51

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

10,752

13-Jan-2013

20:35

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

6.2.9200.16492

3,584

13-Jan-2013

20:32

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

2,560

13-Jan-2013

20:35

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

5,632

13-Jan-2013

20:31

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

3,072

13-Jan-2013

20:31

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

9,728

13-Jan-2013

20:35

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

6.2.9200.16492

5,632

13-Jan-2013

20:31

x64

Not applicable

Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

3,072

13-Jan-2013

20:31

x64

Not applicable

Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-ms

Not Applicable

3,283

13-Jan-2013

21:23

Not Applicable

Not applicable

Msmpeg2vdec.dll

12.0.9200.16426

2,776,576

04-Jan-2013

06:11

x64

Not applicable

Wmphoto.dll

6.2.9200.16492

465,920

13-Jan-2013

18:32

x64

Not applicable

Xpsprint.dll

6.2.9200.16492

1,682,432

13-Jan-2013

17:05

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-PRINTING-XPSP

Uianimation.dll

6.2.9200.16492

221,184

13-Jan-2013

19:24

x64

Not applicable

Windowscodecsext.dll

6.2.9200.16492

245,248

13-Jan-2013

19:25

x64

Not applicable

Windowscodecs.dll

6.2.9200.16492

1,424,384

13-Jan-2013

19:15

x64

Not applicable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×