Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Nâng

Điều này sẽ cải thiện giới hạn về mức độ tổ chức lại để loại bỏ các hàng đã xóa khỏi một nhóm rownstore trong chỉ mục liên cụm (CCI) trong SQL Server 2019.

Để có được các hàng được xóa tốt hơn trong chỉ mục liên cụm, cờ theo dõi (TF) 11631 và TF 11634 được giới thiệu. Để biết thêm về cờ theo dõi, hãy xem DBCC TRACEON-dấu theo dõi (Transact-SQL).

Thông tin Bổ sung

Theo mặc định khi thay đổi sắp xếp lại chỉ mục được thực thi là giới hạn đủ điều kiện để loại bỏ xóa các hàng khỏi nhóm rowis là nhóm rowthat cụ thể có 10% của các hàng tối đa có thể xảy ra trong nhóm rowgroup đã bị xóa. Vì các hàng tối đa có thể có trong một nhóm hàng là 1.000.000, giới hạn về độ trong vòng là 10%, là 100K hàng đã bị xóa trong một nhóm hàng trước khi tổ chức lại loại bỏ các hàng khỏi rowgroup. Để biết thêm thông tin về sắp xếp lại và dựng lại chỉ mục, hãy phân mảnh chỉ mục bằng cách dựng lại hoặc tổ chức lại chỉ mục.

Giới hạn ngưỡng có một số mối quan tâm:

  • Đối với một vài nhóm có kích cỡ đầy đủ của các hàng là 1M, đạt 100K hàng đã xóa có thể mất nhiều thời gian và cho đến khi đó là các hàng đã xóa sẽ không bị xóa.

  • Đối với rowgroups nhỏ hơn, tỷ lệ phần trăm của các hàng đã xóa sẽ rất lớn nhưng vẫn là các hàng đã xóa sẽ không được coi là hoàn thành.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem gắn cờ theo dõi mới để bảo trì tốt hơn các hàng đã xóa trong chỉ mục Columnstore

Giải pháp

Cải thiện này được bao gồm trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các bản sửa lỗi và bản sửa lỗi bảo mật trong bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho phiên bản SQL Server của bạn:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2019

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữmà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×