Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Exchange Server mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Exchange Server số bản dựng và ngày phát hành

Microsoft chỉ cung cấp tệp tải xuống cho phiên bản N-2 cho phiên bản Cập Nhật tích lũy Exchange Server (CU), trong đó "N" là CU mới nhất. Có thể dùng CU mới nhất để phục hồi máy chủ đang chạy Exchange Server. Điều này bao gồm các máy chủ có CU trước được cài đặt.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật tích lũy 15 cho Microsoft Exchange Server 2013 đã được phát hành vào ngày 13 tháng 12 2016. Một số vấn đề không bảo mật được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy hoặc bản . Bản phát hành này bao gồm hỗ trợ cho các bản Cập Nhật múi giờ Windows được phát hành vào tháng mười 2016.

Các vấn đề về bản sửa lỗi Cập Nhật tích lũy này

Bản Cập Nhật tích lũy này khắc phục các vấn đề được mô tả trong các bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về việc triển khai Exchange Server 2013, hãy xem . Để biết thêm thông tin về cùng tồn tại của Exchange Server 2013 và các phiên bản cũ hơn của Exchange Server trong cùng môi trường, hãy xem . Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật Exchange khác, hãy xem các .

Tham khảo

Tìm hiểu về mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×