Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bài viết này được thay thế bởi KB 3193494.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này bao gồm các cải tiến và khắc phục các chức năng của Windows 10 phiên bản 1607. Nó cũng giải quyết sau lỗ hổng trong Windows:

 • 3183038 MS16-104: Bản cập nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: Ngày 13 tháng 9 năm 2016

 • 3183043 MS16-105: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Microsoft Edge: 13 tháng 9 năm 2016

 • 3185848 MS16-106: Cập Nhật bảo mật cho cấu phần đồ hoạ Microsoft: 13 tháng 9 năm 2016

 • 3178467 MS16-110: Cập Nhật bảo mật cho Windows: 13 tháng 9 năm 2016

 • 3186973 MS16-111: Cập Nhật bảo mật cho Microsoft lõi: 13 tháng 9 năm 2016

 • 3178469 MS16-112: Cập Nhật bảo mật cho Windows khóa màn hình: 13 tháng 9 năm 2016

 • 3185879 MS16-114: Cập Nhật bảo mật cho Windows SMBv1 Server: 13 tháng 9 năm 2016

 • 3188733 MS16-115: Cập nhật bảo mật cho thư viện PDF Microsoft Windows: Ngày 13 tháng 9 năm 2016

 • 3188724 MS16-116: Cập Nhật bảo mật trong OLE tự động cho VBScript kịch bản chương trình: 13 tháng 9 năm 2016

Bản cập nhật Windows 10 được tích luỹ. Do đó, gói này bao gồm tất cả bản vá được phát hành trước đó.

Nếu bạn đã cài đặt bản Cập Nhật trước đó, chỉ các bản vá lỗi mới được bao gồm trong gói này sẽ được tải xuống và cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu bạn đang cài đặt gói cập nhật Windows 10 lần đầu tiên, gói cho x64 Phiên bản và gói dành cho x86 Phiên bản là 255 MB 431 MB.

Thông tin

Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này

 • Vấn đề 1Một số người dùng đang gặp phải một lỗi cài đặt khi họ cố gắng tải xuống bản cập nhật này do sự cố truyền mạng. Để xử lý lỗi cài đặt, vui lòng tải xuống KB3193494. Cập Nhật 3193494 có cùng một bộ sửa chữa dưới dạng bản cập nhật này.

 • Vấn đề 2Symptoms

  Xem xét tình huống sau:

  • Bạn cố gắng truy cập máy chủ tập tin bằng cách sử dụng giao thức SMBv1 thông qua các ứng dụng như File Explorer.

  • Ứng dụng sử dụng cờ CONNECT_INTERACTIVE WNetAddConnection API.

  • Bạn đang sử dụng máy tính được ghi vào các chứng chỉ Microsoft Account.

  • Mạng thông tin đăng nhập bạn đang sử dụng để truy cập máy chủ tệp chia sẻ không có trong khả năng quản lý.

  • Cấu hình tường lửa trên máy tính được đặt thành công.

  Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:


  Phiên đăng nhập được chỉ định không tồn tại. Nó có thể đã có kết thúc.


  Sự cố này có thể xảy ra nếu bạn đã Cập Nhật 3187754 bảo mật được cài đặt.

  Giải pháp

  Để khắc phục sự cố này, sử dụng các tuỳ chọn:

  • Tuỳ chọn 1: nếu có thể sử dụng SMBv2 thay vì SMBv1.

  • Tuỳ chọn 2: Bảo mật thông tin rõ ràng qua mạng sử dụng cmd sau:
   net use \\<serverName>\<shareName> /user: <DomainName\UserName> <Password>

  • Tùy chọn 3: Thay đổi cấu hình mạng riêng cho mạng nhà riêng thay vì công cộng.

  • Tùy chọn 4: Lưu thông tin đăng nhập để chia sẻ mạng đáng tin cậy trong trình quản lý thông tin đăng nhập.

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×