Đã pháthành : 01/07/2019 Có hiệu
lực: 30/8/2019 Được cập
nhật: 06/11/2020

Chính sách hoạt động tài khoản Microsoft này mô tả thời điểm Microsoft có thể đóng tài khoản của bạn do không hoạt động tài khoản. Bạn có thể chọn đóng tài khoản Microsoft của mình bất kỳ lúc nào trên trang web quản lý tài khoản Microsoft và Microsoft có thể đóng tài khoản của bạn vì những lý do khác như được cho phép theo Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft ("MSA").

Chính sách hoạt động tài khoản Microsoft: Bên dưới MSA, bạn phải sử dụng tài khoản Microsoft để giữ tài khoản đó "hiện hoạt". Microsoft có quyền đóng tất cả các tài khoản Microsoft "không hoạt động". 

Ngoại trừ như được cung cấp dưới đây, bạn phải đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình ít nhất một lần trong khoảng thời gian hai năm để duy trì hoạt động tài khoản của mình. Nếu bạn không đăng nhập trong thời gian này, Microsoft sẽ xem xét tài khoản của bạn là không hoạt động.

Bất kỳ tài khoản nào đã bị khóa hơn hai năm cũng sẽ được coi là "không hoạt động" và sẽ bị đóng.

Vui lòng xem mục (4)(a)(iv)(2) của MSA để biết hậu quả của tài khoản Microsoft đã đóng.

Ngoại lệ: Các hoạt động dưới đây là các ngoại lệ dẫn đến Microsoft gia hạn trạng thái hiện hoạt của tài khoản, ngay cả khi bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình trong khoảng thời gian hai năm.

  • Giao dịch mua hàng . Nếu bạn đã sử dụng tài khoản Microsoft của mình để mua, hoặc để quy đổi hay truy cập vào giao dịch mua của một sản phẩm hay dịch vụ Microsoft hiện tại, tài khoản Microsoft của bạn sẽ vẫn hoạt động và Microsoft sẽ không đóng tài khoản của bạn do không hoạt động. Lưu ý rằng điều này không áp dụng cho thẻ quà tặng, chứng nhận hoặc các giao dịch mua hoặc dịch vụ dựa trên đăng ký.

  • Đăng ký . Tài khoản Microsoft của bạn sẽ tiếp tục hoạt động miễn là bạn có đăng ký Microsoft hiện hoạt được liên kết với tài khoản Microsoft của mình. Sau khi hết hạn hoặc chấm dứt đăng ký, bạn phải đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình ít nhất một lần trong khoảng thời gian hai năm để duy trì hoạt động tài khoản của mình.

  • Phát hành lên Microsoft Store. Nếu bạn đã sử dụng tài khoản Microsoft để phát hành các ứng dụng hoặc trò chơi (bao gồm các DLL trò chơi) lên Microsoft Store hoặc để đăng ký tài khoản Trung tâm Đối tác của Microsoft, tài khoản Microsoft của bạn sẽ vẫn hoạt động và Microsoft sẽ không đóng tài khoản của bạn do không hoạt động.

  • Chứng chỉ . Nếu bạn nhận được chứng nhận từ Microsoft bằng tài khoản Microsoft của mình, tài khoản Microsoft của bạn sẽ vẫn hoạt động và Microsoft sẽ không đóng tài khoản của bạn do không hoạt động.

  • Số dư Tài khoản . Tài khoản Microsoft của bạn sẽ tiếp tục hoạt động miễn là bạn có số dư chưa thanh toán trong tài khoản Microsoft của mình (ví dụ: từ thẻ quà tặng Microsoft hoặc tín dụng từ Microsoft). Nếu bạn sống tại khu vực pháp quyền nơi thẻ quà tặng được coi là "tài sản không được xác nhận", Microsoft sẽ thực hiện theo luật địa phương, cải tạo số dư chưa thanh toán liên kết với thẻ quà tặng Microsoft của bạn.

  • Tài khoản Phải trả . Tài khoản Microsoft của bạn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động miễn là Microsoft liên kết với tài khoản Microsoft của bạn mà bạn nợ (ví dụ: số tiền đến hạn từ Trung tâm Thanh toán Microsoft của bạn).

  • Tài khoản Gia đình.  Nếu bạn có tài khoản Microsoft không hoạt động đã được chấp thuận cho một tài khoản Microsoft hiện hoạt thuộc trẻ vị thành niên, Microsoft sẽ không đóng tài khoản Microsoft của bạn do bạn không hoạt động. Tài khoản Microsoft không hiện hoạt của bạn sẽ được Microsoft duy trì mở cho đến khi tài khoản trẻ vị thành niên (i) được xem là không hoạt động và đóng bởi Microsoft, (ii) sẽ bị bạn đóng, hoặc (iii) chuyển đổi sang tài khoản Microsoft tiêu chuẩn khi trẻ vị thành niên đạt đến độ tuổi điều kiện tiên quyết của phần lớn khu vực.

  • Yêu cầu về pháp lý hoặc như được cung cấp bởi Microsoft . Bất kể những điều trên, Microsoft có quyền duy trì trạng thái tài khoản của bạn khi đang hoạt động hoặc không đóng tài khoản không hiện hoạt, theo yêu cầu của luật hoặc quy định hiện hành, hoặc theo quy định khác được Microsoft cung cấp cho bạn.

Trạng thái Hoạt động Hiện tại củabạn: Bạn luôn có thể xem lại trạng thái hoạt động của tài khoản Microsoft bằng cách dẫn hướng đến trang web quản lý tài khoản Microsoft. Trạng thái hoạt động của bạn sẽ hiển thị cho bạn tần suất bạn cần đăng nhập vào tài khoản của mình để ngăn tài khoản của bạn được cho là không hoạt động. Xin lưu ý rằng có thể mất đến ba mươi (30) ngày để mọi giao dịch mua hàng gần đây hoặc hoạt động tài khoản khác được phản ánh trong trạng thái hoạt động của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×