Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 4.6 Microsoft .NET Framework 4.6.1 Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft .NET Framework 4.7.1 Microsoft .NET Framework 4.7.2

QUAN TRỌNG

  • Tất cả các cập nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 và 4.7.2 yêu cầu cài đặt bản cập nhật d3dcompiler_47.dll. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập d3dcompiler_47.dll được bao gồm trước khi áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về danh d3dcompiler_47.dll, hãy xem KB 4019990.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt mọi gói ngôn ngữ bạn cần trước khi cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết sự cố mà trong đó kẻ tấn công không xác thực có thể gây ra từ chối dịch vụ trên một hệ thống bị ảnh hưởng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem mục CVE-2022-21911.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện không biết về bất kỳ sự cố nào trong bản cập nhật này.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau đây có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 5009712 Mô tả về Bản cập nhật Chỉ Bảo mật cho .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 dành cho Windows Server 2012 (KB5009712)

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết:

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Server Update Services (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình cho Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sảnphẩm :Windows Server 2012

Phân loại: Các bản cập nhật Bảo mật

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể cần khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu có bất kỳ tệp bị ảnh hưởng nào đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên thoát khỏi tất cả các ứng .NET Framework nền tảng Trước khi áp dụng bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin triển khai

Để biết chi tiết triển khai cho bản cập nhật bảo mật này, hãy đi tới bài viết sau trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

20220111 Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật: 11/01/2022

Cập nhật thông tin loại bỏ

Chú ý Chúng tôi không khuyên bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào. Để loại bỏ bản cập nhật này, hãy dùng mục Chương trình và Tính năng trong Panel Điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng, trừ khi các tệp đang được cập nhật đang bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA256

Windows8-RT-KB5008894-x64.msu

C2A9E70211D7E24BA816946604268E2244ED114B0C6A5B2FAE0BC6F3366971EF

Windows8-RT-KB5008894-x86.msu

47C738EE0746A87FC578989A38F88BF68EFA7C6E9AE1DAEE01ADE1A241123EFD

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

Aspnet_perf.dll

4.7.3905.0

39,312

19/11/2021

23:47

x64

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.h

Không áp dụng

318

19/11/2021

22:21

Không áp dụng

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.ini

Không áp dụng

42,996

19/11/2021

23:47

Không áp dụng

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Aspnet_wp.exe

4.7.3905.0

43,928

19/11/2021

23:47

x64

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

29/11/2021

20:08

x64

Không có

Không áp dụng

Msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

29/11/2021

20:08

x64

Không có

Không áp dụng

System.web.applicationservices.dll

4.7.3905.0

63,736

19/11/2021

23:50

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.7.3905.0

1,842,968

19/11/2021

23:50

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine4.dll

4.7.3905.0

660,368

19/11/2021

23:47

x64

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

4.7.3905.0

19,344

19/11/2021

23:47

x64

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

4.7.3905.0

5,393,272

19/11/2021

23:47

x64

Không có

Không áp dụng

System.web.applicationservices.dll

4.7.3905.0

63,736

19/11/2021

23:50

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.7.3905.0

1,842,968

19/11/2021

23:50

x86

Không có

Không áp dụng

Aspnet_perf.dll

4.7.3905.0

35,704

19/11/2021

23:50

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.h

Không áp dụng

318

19/11/2021

22:15

Không áp dụng

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.ini

Không áp dụng

42,996

19/11/2021

23:52

Không áp dụng

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_wp.exe

4.7.3905.0

39,296

19/11/2021

23:50

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

Msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

29/11/2021

19:37

x86

Không có

Không áp dụng

Msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

29/11/2021

19:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.7.3905.0

1,842,968

19/11/2021

23:50

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine4.dll

4.7.3905.0

543,112

19/11/2021

23:50

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

4.7.3905.0

17,784

19/11/2021

23:50

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

4.7.3905.0

5,409,656

19/11/2021

23:50

x86

Không có

Không áp dụng

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

System.web.applicationservices.dll

4.7.3905.0

63,736

19/11/2021

23:50

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.7.3905.0

1,842,968

19/11/2021

23:50

x86

Không có

Không áp dụng

Aspnet_perf.dll

4.7.3905.0

35,704

19/11/2021

23:50

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.h

Không áp dụng

318

19/11/2021

22:15

Không áp dụng

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.ini

Không áp dụng

42,996

19/11/2021

23:52

Không áp dụng

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_wp.exe

4.7.3905.0

39,296

19/11/2021

23:50

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

Msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

29/11/2021

19:37

x86

Không có

Không áp dụng

Msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

29/11/2021

19:37

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.7.3905.0

1,842,968

19/11/2021

23:50

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine4.dll

4.7.3905.0

543,112

19/11/2021

23:50

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

4.7.3905.0

17,784

19/11/2021

23:50

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

4.7.3905.0

5,409,656

19/11/2021

23:50

x86

Không có

Không áp dụng

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×