Cortana là trợ lý cá nhân trên nền tảng điện toán đám mây hoạt động trên các thiết bị của bạn và các dịch vụ khác của Microsoft. Tùy thuộc vào các tính năng của thiết bị và phiên bản Cortana bạn đang sử dụng, Cortana có thể cung cấp một loạt các tính năng, trong đó có một số tính năng được cá nhân hóa. Cortana trên Windows khả dụng ở một số khu vực và với một số ngôn ngữ nhất định. Nếu Cortana không khả dụng cho thiết bị Windows của bạn, bạn vẫn có thể tìm kiếm các tệp trên thiết bị của bạn trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ. Cortana cũng khả dụng trên các nền tảng khác, chẳng hạn như Android và iOS, ở một số thị trường nhất định.

Cortana hoạt động tốt nhất khi bạn đăng nhập và cho phép Cortana sử dụng dữ liệu từ thiết bị của mình, các dịch vụ bên thứ ba và dịch vụ Microsoft khác cũng như các kỹ năng mà bạn chọn kết nối. Để cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa, Cortana sẽ học từ một số dữ liệu nhất định về bạn, chẳng hạn như tìm kiếm, lịch, danh bạ và vị trí. Bạn kiểm soát lượng dữ liệu mình chia sẻ. Nếu chọn không đăng nhập vào Cortana trên Windows, bạn vẫn có thể trò chuyện với Cortana và sử dụng Windows Search để tìm kiếm web, tài liệu và email được lưu trữ trong các dịch vụ Microsoft như OneDrive và Outlook cũng như trên thiết bị Windows của bạn. Hãy xem phần về Windows Search trong Điều khoản về Quyền riêng tư để biết thêm thông tin. Nếu bạn không đăng nhập hoặc chọn đăng xuất, thì trải nghiệm của bạn sẽ bị hạn chế nhiều hơn và không được cá nhân hóa bằng dữ liệu Cortana. Trên các thiết bị iOS và Android, Cortana chỉ hoạt động khi bạn đăng nhập.

Bất cứ khi nào thu thập dữ liệu, chúng tôi đều muốn đảm bảo rằng đó là lựa chọn đúng đắn đối với bạn. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi cung cấp thông tin và lựa chọn, chẳng hạn như các tùy chọn điều khiển được mô tả trên trang này. Để tìm hiểu thêm về Cortana và quyền riêng tư của bạn, hãy xem thông tin trong phần Cortana của Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft.

Cách Cortana sử dụng dữ liệu để làm việc cho bạn

Trên Windows, Cortana sử dụng Windows Search để giúp bạn tìm kiếm trên web và thiết bị Windows của mình; đưa ra câu trả lời nhanh, các bản dịch và tính toán; đặt báo thức cho bạn; cũng như thực hiện các tác vụ không cần cá nhân hóa khác, ngay cả khi bạn không đăng nhập và không cấp cho Cortana quyền sử dụng dữ liệu cá nhân của mình. Cortana có thể cung cấp cho bạn các đề xuất tìm kiếm ngay khi bạn bắt đầu nhập hoặc nói. Để thực hiện việc này, Cortana sẽ gửi nội dung bạn nhập hoặc nói cho dịch vụ Bing, Bing sẽ diễn giải nội dung đó trong thời gian thực để cung cấp đề xuất tự động.

Sau khi bạn chọn cho phép Cortana sử dụng một số dữ liệu của mình, nếu bạn yêu cầu Cortana thực hiện tác vụ cần thêm dữ liệu, thì Cortana sẽ yêu cầu bạn cấp quyền. Sau đó, bạn có thể quyết định cho phép nội dung sẽ xảy ra tiếp theo. Khi bạn cấp cho Cortana quyền truy nhập vào thông tin của mình từ một thiết bị hoặc dịch vụ, thì thông tin này có thể được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm Cortana trên bất kỳ thiết bị hoặc dịch vụ nào mà bạn đã bật Cortana. Sau khi bạn cấp cho Cortana quyền sử dụng một số dữ liệu nhất định, dù là trong khi khởi chạy thiết bị lần đầu, kỹ năng hay thiết lập ứng dụng hoặc sau đó, khi bạn bắt đầu sử dụng Cortana, thì bạn luôn có thể quản lý các Quyền đó để dừng việc thu thập dữ liệu. Xem thông tin sau để biết thêm chi tiết về cách kiểm soát việc Cortana thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn.

Cortana không sử dụng dữ liệu mà bạn chia sẻ với Cortana để nhắm mục tiêu quảng cáo đến bạn. Quảng cáo có thể xuất hiện cùng với các kết quả tìm kiếm mà Cortana cung cấp, như khi bạn thực hiện tìm kiếm trên Bing.com và ngay cả khi Cortana thực hiện tìm kiếm cho bạn thì truy vấn tìm kiếm Bing của bạn vẫn được xem như mọi truy vấn tìm kiếm Bing khác và được sử dụng như mô tả trong mục Bing của Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft.

Sử dụng Cortana khi thiết bị của bạn bị khóa

Cortana có thể giúp bạn thực hiện một số tác vụ ngay cả khi thiết bị của bạn bị khóa, bao gồm đặt hẹn giờ, phát nhạc hoặc ghi chú nhanh. Tính năng này chỉ được bật theo mặc định nhưng bạn có thể tắt bất kỳ lúc nào trong Cortana > Cài đặt. Ngoài ra, trong Cài đặt, bạn có thể chọn cho phép Cortana truy cập lịch, email, tin nhắn và các dữ liệu nội dung khác của bạn khi thiết bị của bạn bị khóa.

Để sử dụng Cortana trên màn hình khóa, hãy nhấn vào Cortana hoặc nói "Xin chào Cortana". (Tính năng “Xin chào Cortana” sẽ cho phép bạn truy nhập Cortana bằng giọng nói và bạn có thể bật tính năng này trong cài đặt của Cortana.) Nếu bạn không thấy biểu tượng của Cortana trên màn hình khóa trên Windows, hãy chuyển đến Cài đặt > Cá nhân hóa > Màn hình khóa, đặt nền ở chế độ Ảnh hoặc Trình chiếu, rồi bật Nhận dữ kiện thú vị, mẹo và các thông tin khác từ Windows và Cortana trên màn hình khóa.

Nhập liệu bằng giọng nói

Khi bạn hỏi hoặc nói với Cortana điều gì đó hoặc hỏi về các Kỹ năng, Microsoft sẽ sử dụng dữ liệu giọng nói của bạn để cải thiện khả năng hiểu của Cortana về cách bạn nói, nhằm tiếp tục cải tiến tính năng nhận dạng và phản hồi của Cortana cũng như cải thiện các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft có sử dụng tính năng nhận dạng giọng nói và hiểu ý định. Nếu sử dụng nhập liệu bằng giọng nói với Cortana trong khi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, thì bạn có thể quản lý dữ liệu giọng nói được Microsoft lưu trữ bằng cách truy cập account.microsoft.com/privacy. Lưu ý rằng khi tính năng “Xin chào Cortana” được bật, Cortana sẽ khởi động khi nghe thấy các từ “Xin chào Cortana” và chỉ thu thập dữ liệu giọng nói của bạn sau khi nghe thấy các từ khóa đó.

Đăng nhập

Sau khi bạn đăng nhập, Cortana có thể theo dõi những điều bạn quan tâm, lưu biệt danh hoặc địa điểm yêu thích của bạn vào Notebook, cung cấp thông báo từ các thiết bị khác cho bạn và chia sẻ dữ liệu mà bạn đã lưu trên các thiết bị có bật Cortana. Trên Windows, bạn có thể quyết định cấp quyền cho Cortana sử dụng các dữ liệu khác, bao gồm vị trí và lịch sử vị trí, danh bạ, lịch sử duyệt, chi tiết lịch, nội dung và lịch sử giao tiếp từ tin nhắn, ứng dụng và thông báo của bạn. Sau khi bật Cortana trên Android và iOS, bạn có thể kiểm soát một số quyền này thông qua các quyền ứng dụng trong cài đặt hệ thống. Để giúp bạn theo dõi những thứ mà bạn quan tâm, chẳng hạn như các đội thể thao yêu thích, chứng khoán bạn đang theo dõi, tin tức thú vị cũng như các nhà hàng, bạn có thể thêm và xóa các mục khỏi Notebook. Khi bạn đăng nhập, Cortana sẽ hiển thị và sử dụng các sở thích từ các ứng dụng hoặc dịch vụ khác của Microsoft như các ứng dụng Thể thao và Tin tức. Bằng cách sử dụng các Dịch vụ hoặc Kỹ năng được Kết nối, Cortana cũng có thể kết nối bạn với dịch vụ của các công ty khác, chẳng hạn như Uber, để tăng thêm trải nghiệm được cá nhân hóa bằng cách sử dụng dữ liệu mà bạn đã chia sẻ hoặc gửi cho công ty kia. Trên Windows, người quản trị của công ty có thể cho phép hoặc tắt khả năng đăng nhập vào Cortana bằng tài khoản nơi làm việc hoặc trường học của bạn. Tìm hiểu thêm về việc quyền kiểm soát của tổ chức bạn tại đây.

Dữ liệu vị trí

Để giúp bạn tìm đường đi khi đến thăm một địa điểm nào đó, tìm hiểu lộ trình của bạn bằng cách thu thập các thay đổi về vị trí của bạn cũng như tìm hiểu xem địa điểm nào quan trọng đối với bạn, Cortana cần có dữ liệu vị trí thiết bị của bạn. Cortana có thể lưu địa điểm thường đến làm mục yêu thích của bạn và sau đó các mục này cũng xuất hiện trong các dịch vụ Microsoft khác như ứng dụng Bản đồ. Tính năng này sẽ cho phép Cortana giúp bạn theo nhiều cách. Ví dụ: Cortana có thể gửi cho bạn thông báo giao thông trước khi bạn phải đi làm hoặc gửi cho bạn nhắc nhở dựa trên vị trí như “Bạn đang ở gần cửa hàng tạp hóa nơi bạn đã muốn mua sữa”. Cortana thu thập vị trí của bạn theo định kỳ ngay cả khi bạn không tương tác với Cortana. Để cung cấp các lợi ích này, Cortana sẽ định kỳ tải xuống và sử dụng vị trí GPS từ thiết bị của bạn. Cortana cũng có thể tải xuống và sử dụng các tín hiệu khác liên quan đến vị trí, như khi bạn kết nối với mạng Wi-Fi (bao gồm cả tên Wi-Fi) hoặc ngắt kết nối khỏi Bluetooth. Cortana cũng sẽ tự động gửi dữ liệu đó tới Bing khi gợi ý các cụm từ và kết quả tìm kiếm trên web để Bing sử dụng, như được mô tả trong Điều khoản về Quyền riêng tư.

Lịch sử duyệt

Nếu bạn chọn cho phép Cortana giúp bạn tiếp tục tương tác ở vị trí bạn đã dừng lại trên các trang web khi sử dụng Microsoft Edge và cung cấp cho bạn nhiều đề xuất được cá nhân hóa hơn nữa, thì Cortana sẽ sử dụng lịch sử duyệt của bạn trong Microsoft Edge.

Microsoft Health

Nếu bạn chọn kết nối Cortana với Microsoft Health, thì Cortana có thể cung cấp thông tin chi tiết cũng như các đề xuất nhằm giúp bạn đạt được mục tiêu về sức khỏe và thể chất của bản thân ngay trong Cortana và các trải nghiệm Microsoft Health của bạn. Để thực hiện việc này, Cortana có thể truy cập dữ liệu liên quan đến tài khoản Microsoft Health của bạn, như dữ liệu hồ sơ, lịch sử hoạt động, vị trí, số bước đã đi và lượng calo, kế hoạch, mục tiêu và thông tin chi tiết, chẳng hạn tình hình hoạt động của bạn so với những người như bạn. Các thông tin chi tiết của Cortana liên quan đến sức khỏe, chẳng hạn như xu hướng sức khỏe của bạn, thời gian bạn sinh hoạt không điều độ và các thông tin liên quan đến sức khỏe khác, cũng sẽ có sẵn thông qua Microsoft Health. Bạn có thể ngắt kết nối Cortana khỏi Microsoft Health bất kỳ lúc nào bằng cách chuyển đến Cortana rồi chọn Notebook của Cortana > Quản lý Kỹ năng > Các dịch vụ được Kết nối.

Cortana và trẻ em

Người dùng phải ở trong độ tuổi nhất định thì mới được sử dụng Cortana. Khi người dùng tìm cách đăng nhập vào Cortana, Cortana sẽ kiểm tra cài đặt tuổi cho tài khoản Microsoft cụ thể đó và những người dùng mà Cortana xác định là chưa đủ tuổi sẽ không thể đăng nhập hoặc sẽ không có trải nghiệm Cortana được cá nhân hóa. Cortana trên Windows sẽ vẫn giúp những người dùng chưa đủ tuổi tìm kiếm trên web hoặc thực hiện các tác vụ khác không yêu cầu dữ liệu cá nhân.

Danh bạ, chi tiết lịch, email và nội dung cũng như lịch sử giao tiếp từ các tin nhắn và ứng dụng

Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và cung cấp các đề xuất tốt nhất có thể, Cortana sẽ truy nhập vào email cũng như các nội dung giao tiếp khác và thu thập dữ liệu về danh bạ của bạn (Mọi người), như chức danh, hậu tố, tên, họ, tên đệm, biệt danh và tên công ty. Nếu bạn gọi điện, gửi email hoặc nhắn tin cho một người hoặc có người gọi điện, gửi email hoặc nhắn tin cho bạn, thì Cortana sẽ thu thập địa chỉ email hoặc số điện thoại của người đó. Ví dụ: bằng cách truy nhập vào email của bạn, Cortana có thể giúp theo dõi cam kết hoặc gói hàng của bạn và bằng cách truy nhập vào lịch của bạn, Cortana có thể đưa ra các thông báo về tình hình giao thông và cảnh báo khi đến giờ khởi hành cho cuộc hẹn kế tiếp theo lịch. Bằng cách truy nhập vào danh bạ của bạn, Cortana có thể giúp bạn xác định dễ dàng và nhanh chóng đối tượng bạn muốn liên lạc và cách liên lạc với họ. Cortana giúp bạn đồng bộ tính năng nhắn tin văn bản trên điện thoại và tính năng nhắn tin nhanh trên PC của bạn (có thể áp dụng cước nhắn tin di động). Khi bạn đăng nhập trên PC và điện thoại của bạn bằng cùng một tài khoản Microsoft, bạn có thể tạo tin nhắn văn bản mới trên PC và Cortana sẽ giúp bạn gửi tin nhắn đó từ điện thoại. Tương tự, Cortana có thể thông báo trên PC khi bạn bỏ lỡ một cuộc gọi trên điện thoại và giúp bạn trả lời người gọi bằng tin nhắn văn bản ngay từ PC.

Các kỹ năng và dịch vụ được kết nối

Bạn có thể cấp cho Cortana quyền truy nhập vào dữ liệu do các dịch vụ của Microsoft và bên thứ ba khác thu thập hoặc chia sẻ thông tin Cortana của bạn với các dịch vụ đó bằng cách bật hoặc kết nối các dịch vụ đó với Cortana. Khi bạn cấp quyền kết nối một dịch vụ hoặc kỹ năng, Cortana sẽ chia sẻ yêu cầu của bạn với dịch vụ hoặc nhà cung cấp kỹ năng đó để cho phép yêu cầu của bạn; Cortana cũng có thể chia sẻ thông tin khác mà bạn đã cho phép chia sẻ với nhà cung cấp, như vị trí của bạn. Một số dịch vụ hoặc kỹ năng có thể lưu thông tin do bạn cung cấp trong cuộc hội thoại trước với dịch vụ hoặc kỹ năng đó để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, nhanh chóng hơn. Ví dụ: một kỹ năng đề xuất các nhà hàng ở khu vực của bạn có thể ghi nhớ những tùy chọn món ăn ưa thích của bạn để có thể đưa ra các đề xuất nhà hàng có liên quan hơn trong tương lai.

Một số dịch vụ và kỹ năng có thể yêu cầu bạn phải liên kết tài khoản với một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đến Cortana khi kích hoạt. Nếu bạn cho phép, Cortana cũng có thể gửi các thông tin về bạn như email, số điện thoại hoặc thông tin cá nhân khác của bạn, cùng với yêu cầu cho bên thứ ba. Ví dụ: Cortana có thể gửi vị trí hiện tại và điểm đến cho Uber khi bạn yêu cầu Cortana gọi xe. Bạn có thể quản lý các kỹ năng và dịch vụ được Kết nối của Cortana trong Notebook của Cortana. Lưu ý rằng nếu bạn chia sẻ thiết bị có bật Cortana của mình với người khác, thì họ có thể sử dụng các kỹ năng và dịch vụ được kết nối của bạn, có thể bao gồm cả việc chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba.

Cortana có thể lưu trữ và sử dụng lịch sử hội thoại của bạn với các dịch vụ và kỹ năng được kết nối để cải thiện các dịch vụ nhận dạng giọng nói và hiểu ý định của Microsoft, giúp ích cho Cortana và các dịch vụ dựa trên công nghệ nhận dạng giọng nói và hiểu ý định khác của Microsoft. Cortana cũng có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn các đề xuất được cá nhân hóa hơn.

Cách kiểm soát việc Cortana thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn

Nói chung, để kiểm soát dữ liệu trong Notebook của Cortana, bạn có thể thêm hoặc xóa từng mục trong Notebook, chẳng hạn như sở thích hoặc địa điểm mà Cortana hiển thị cho bạn. Bạn có thể quản lý sở thích và một số thông tin khác mà Cortana đã lưu trữ về bạn trên nền tảng điện toán đám mây bằng cách truy cập account.microsoft.com/privacy. Để mọi việc dễ dàng hơn, Notebook của Cortana sẽ đồng bộ với dữ liệu trong bảng điều khiển quyền riêng tư và bạn có thể quản lý dữ liệu được lưu trữ trong Notebook của Cortana trên nền tảng điện toán đám mây ở một trong hai vị trí khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình. Lưu ý rằng việc quản lý sở thích của bạn trong Notebook của Cortana sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu liên quan nào đã được lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây. Để xóa dữ liệu mà Cortana sử dụng, hãy tham khảo thông tin chi tiết ở bên dưới.

Bing.com, các ứng dụng Microsoft và kỹ năng sử dụng Cortana có thể điều chỉnh hoạt động dựa trên các thay đổi bạn thực hiện đối với sở thích hoặc mục yêu thích của mình trong Notebook của Cortana hoặc trên account.microsoft.com/privacy. Ví dụ: nếu bạn xóa một đội thể thao cụ thể khỏi mục yêu thích trong Notebook của Cortana, thì Cortana và ứng dụng Thể thao sẽ hiển thị cho bạn ít thông tin và đề xuất về đội đó hơn.

Sau đây là một số thông tin về cách để bạn có thể quản lý dữ liệu mà bạn cho phép hoặc ngừng cho phép Cortana sử dụng hoàn toàn:

Bạn có thể quản lý dữ liệu Cortana thu thập và sử dụng bằng cách điều chỉnh các quyền và Notebook của Cortana bất cứ lúc nào. Lưu ý rằng một số trong các quyền này được cấp riêng cho từng thiết bị, vì vậy nếu bạn chọn tắt từng quyền trên một thiết bị, thì Cortana có thể vẫn có quyền truy nhập vào dữ liệu đó trên một thiết bị khác, nếu bạn đã cấp cho Cortana các quyền đó trên thiết bị khác. Cũng lưu ý rằng ngay cả khi bạn sử dụng Cortana mà không đăng nhập trên Windows, thì tìm kiếm của bạn trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ sẽ vẫn được coi như mọi tìm kiếm khác trên Bing. Trên Android và iOS, hãy tham khảo cài đặt quyền ứng dụng trong cài đặt hệ thống.

Để ngừng cho phép Cortana sử dụng vị trí của bạn:

Lưu ý

Một số dữ liệu vị trí có thể vẫn được thu thập bởi các ứng dụng và dịch vụ khác. Ví dụ: thông tin vị trí đi kèm với tìm kiếm của bạn sẽ tiếp tục được thu thập và sử dụng như được mô tả trong Điều khoản về Quyền riêng tư.

 1. Trên thiết bị Windows 10, mở trang chủ Cortana từ hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ.

 2. Chuyển đến Cài đặt của Cortana rồi chọn Quyền & Lịch sử.

 3. Chọn Quản lý thông tin mà Cortana có thể truy nhập từ thiết bị này.

 4. Tắt Vị trí.

Cách ngừng cho phép Cortana xem dữ liệu trong lịch, email, danh bạ và tin nhắn văn bản:

Lưu ý

Việc tắt Danh bạ, email, lịch & lịch sử giao tiếp sẽ không ảnh hưởng đến các Dịch vụ được kết nối mà bạn đã thiết lập (hoặc đã được thiết lập cho bạn, như Outlook.com)—ví dụ: mọi dịch vụ cho phép Cortana truy nhập vào cùng một dữ liệu giao tiếp hoặc dữ liệu tương tự.

 1. Trên thiết bị Windows 10, mở trang chủ Cortana từ hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ.

 2. Chuyển đến Cài đặt của Cortana, sau đó chọn Quyền & Lịch sử.

 3. Chọn Quản lý thông tin mà Cortana có thể truy nhập từ thiết bị này.

 4. Tắt Danh bạ, email, lịch & lịch sử giao tiếp.

 5. Quay lại.

 6. Chọn Quản lý thông tin Cortana có thể truy nhập từ các dịch vụ khác.

 7. Chọn tên của bất kỳ Dịch vụ được Kết nối nào mà bạn sử dụng cho lịch, email và danh bạ (như Outlook.com hoặc Office 365), sau đó chọn Ngắt kết nối.

Để ngừng cho phép Cortana sử dụng lịch sử duyệt:

Lưu ý

Việc tắt không cho Cortana sử dụng lịch sử duyệt sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng lịch sử duyệt cho chẩn đoán hoặc các trải nghiệm tùy chỉnh có dữ liệu chẩn đoán. (Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chẩn đoán của Điều khoản về Quyền riêng tư.)

 1. Trên thiết bị Windows 10, mở trang chủ Cortana từ hộp Tìm kiếm trên thanh tác vụ.

 2. Chuyển đến Cài đặt của Cortana, sau đó chọn Quyền & Lịch sử.

 3. Chọn Quản lý thông tin mà Cortana có thể truy nhập từ thiết bị này.

 4. Tắt Lịch sử duyệt.

Để ngừng cho phép Cortana truy nhập dữ liệu giọng nói, bạn có thể chọn tương tác với Cortana bằng bàn phím. Hoặc bạn có thể tắt nhận dạng giọng nói:

 1. Nếu không muốn Cortana sử dụng dữ liệu giọng nói của mình, thì bạn vẫn có thể tương tác với Cortana bằng bàn phím. Để tắt tính năng nhận dạng giọng nói, hãy xem giọng nói, viết, nhập và quyền riêng tư. Nếu đã đăng nhập Cortana bằng tài khoản Microsoft, thì bạn có thể xem và xóa các bản ghi giọng nói của mình tại account.microsoft.com/privacy.

Để tắt tính năng cá nhân hóa của Cortana, để ngừng cho phép thu thập dữ liệu và xóa tất cả dữ liệu mà Cortana đã liên kết với một thiết bị cụ thể:

 1. Chuyển đến Cortana > Notebook > Giới thiệu về tôi .

 2. Chọn tài khoản Microsoft của bạn.

 3. Chọn Đăng xuất.

Thao tác đăng xuất khỏi Cortana trên thiết bị của bạn sẽ dừng hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu của Cortana trên thiết bị đó, đồng thời xóa sở thích và dữ liệu trên thiết bị đó. Tuy nhiên, thao tác đăng xuất sẽ không xóa dữ liệu đã lưu trong Notebook hoặc tại account.microsoft.com/privacy. Dữ liệu được liên kết với các thiết bị khác của bạn sẽ vẫn còn nguyên cho đến khi bạn cũng đăng xuất khỏi Cortana trên các thiết bị đó. Trên Windows, ngay cả khi bạn đã đăng xuất khỏi Cortana, các ký tự bạn nhập vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ vẫn sẽ tự động được gửi cho Bing và cung cấp các đề xuất tìm kiếm. Các ký tự đã nhập và tìm kiếm của bạn sẽ tiếp tục được thu thập và sử dụng như được mô tả trong Điều khoản về Quyền riêng tư. Nếu không muốn gửi bất kỳ dữ liệu ký tự nào cho Microsoft, bạn phải chọn không sử dụng Cortana. Bạn còn có thể ẩn Cortana, nếu muốn. Nếu muốn tìm kiếm các tệp, như tài liệu hoặc ảnh, trên thiết bị Windows của mình, bạn luôn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm trong File Explorer.

Để ẩn Cortana:

 1. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) bất cứ vị trí nào trên thanh tác vụ.

 2. Chọn Cortana.

 3. Chọn mục Ẩn.

Cortana trên Android và iOS

Ứng dụng Cortana có sẵn để tải xuống trên các thiết bị Android và iOS. Việc thu thập dữ liệu và các tùy chọn điều khiển của Cortana có thể khác nhau dựa trên các chức năng của các nền tảng này và phiên bản mà bạn đang sử dụng. Điều này có thể bao gồm cả các lời nhắc ở cấp hệ thống để cho phép Cortana truy cập vào một số loại dữ liệu và các lời nhắc lần đầu tiên khi Cortana yêu cầu các dữ liệu cụ thể để cung cấp cho bạn các tính năng liên quan. Ứng dụng cài đặt cũng có thể được bao gồm, trong đó sau này bạn có thể tắt hoặc bật quyền truy cập của Cortana vào các dữ liệu nhất định. Tham khảo các cài đặt cho thiết bị Android và iOS để xác định những tùy chọn điều khiển nào bạn có đối với các quyền truy cập của Cortana vào dữ liệu của bạn.

Đối với Cortana trên Android phiên bản 6 trở lên:

 1. Chuyển đến Cài đặt trên thiết bị của bạn, tìm Quyền của Ứng dụng hoặc Trình quản lý Quyền.

 2. Bật/tắt hoạt động thu thập dữ liệu thiết bị của Cortana đối với:

  • Lịch

  • Danh bạ

  • Vị trí

  • Micrô

  • Điện thoại

  • SMS

  • Lưu trữ

 3. Chọn TẮT hoặc chuyển nút gạt sang bên trái cho đến khi nó chuyển sang màu xám đối với các tính năng dữ liệu bạn không muốn Cortana truy cập từ thiết bị của mình. Lưu ý rằng Cortana vẫn có thể truy cập vào một số dữ liệu trong số này (ví dụ: Lịch, Danh bạ) từ thiết bị khác đã bật Cortana hoặc từ Các dịch vụ được Kết nối.

Đối với Cortana trên iOS:

 1. Chuyển đến Cài đặt > Quyền riêng tư > Quyền.

 2. Bật/tắt hoạt động thu thập dữ liệu thiết bị của Cortana đối với:

  • Lịch

  • Danh bạ

  • Vị trí

  • Micrô

 3. Bật hoặc tắt quyền truy cập của Cortana vào các tính năng dữ liệu mà bạn không muốn Cortana truy cập từ thiết bị của mình. Lưu ý rằng Cortana vẫn có thể truy cập vào một số dữ liệu trong số này (ví dụ: Lịch, Danh bạ) từ thiết bị khác đã bật Cortana hoặc từ Các dịch vụ được Kết nối.

Để tắt tính năng cá nhân hóa của Cortana và để ngừng cho phép thu thập dữ liệu được liên kết với một thiết bị cụ thể:

Thao tác đăng xuất khỏi Cortana trên thiết bị của bạn sẽ dừng hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu của Cortana trên thiết bị đó, đồng thời xóa sở thích và dữ liệu trên thiết bị đó. Tuy nhiên, thao tác đăng xuất sẽ không xóa dữ liệu đã lưu trong Notebook của Cortana hoặc tại account.microsoft.com/privacy. Dữ liệu được liên kết với các thiết bị khác của bạn sẽ vẫn còn nguyên cho đến khi bạn cũng đăng xuất khỏi Cortana trên các thiết bị đó.

 1. Chuyến đến Cortana > Cài đặt > Đăng xuất.

 2. Chọn Đăng xuất.

Notebook của Cortana và các tùy chọn điều khiển dựa trên nền tảng điện toán đám mây:

Để xóa dữ liệu về một sở thích cụ thể khỏi Notebook của Cortana:

 1. Chuyển đến Cortana > Notebook > Quản lý Kỹ năng.

 2. Chọn danh mục bạn muốn xóa dữ liệu, như Tin tức hoặc Tài chính.

 3. Chọn từng mục, sở thích, mục yêu thích hoặc tùy chọn mà bạn muốn xóa.

 4. Chọn Xóa để xóa.

 5. Chọn Lưu.

Để quản lý Kỹ năng:

 1. Chuyển đến Cortana > Notebook > Quản lý Kỹ năng.

 2. Chọn Kỹ năng bạn muốn ngắt kết nối.

 3. Chọn Ngắt kết nối.

Lưu ý

Việc ngắt kết nối Kỹ năng sẽ ngừng cho phép Cortana chia sẻ thông tin mà trước đây bạn đã cho phép chia sẻ với Kỹ năng đó để nhận các dịch vụ. Kỹ năng sử dụng thông tin của bạn phù hợp với điều khoản dịch vụ và điều khoản về quyền riêng tư của Kỹ năng. Bạn có thể xem lại các điều khoản này trong danh mục web Kỹ năng của Cortana và trên trang Store về mỗi kỹ năng. Nếu cần trợ giúp về kỹ năng, bạn sẽ tìm thấy một developerID được liên kết với kỹ năng trong mục Quản lý Kỹ năng của Notebook và bạn có thể sử dụng ID đó để liên lạc với nhà cung cấp kỹ năng.

Để quản lý hoặc xóa dữ liệu mà Microsoft lưu trên nền tảng điện toán đám mây:

 1. Trên thiết bị Windows 10, mở trang chủ Cortana từ hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ.

 2. Chuyển đến Cài đặt của Cortana, sau đó chọn Quyền & Lịch sử.

 3. Chọn Quản lý thông tin Cortana có thể truy nhập từ các dịch vụ khác.

 4. Chọn Dịch vụ được Kết nối của bạn và chọn Ngắt kết nối.

Đối với Android và iOS:

 1. Chuyển đến Cortana > Cài đặt > Điều khoản và Quyền riêng tư.

 2. Chọn Thay đổi điều Cortana biết về tôi trong đám mây.

 3. Sau đó xem lại tất cả các thông tin có sẵn, bao gồm cả thông tin trong Notebook của Cortana.

Lưu ý

Trong khi thao tác chọn Xóa dữ liệu Cortana sẽ xóa dữ liệu Microsoft Health của bạn khỏi Cortana, Microsoft Health có thể vẫn giữ lại và sử dụng dữ liệu sức khỏe đã chia sẻ với Cortana. Tìm hiểu những cách khác để quản lý dữ liệu Microsoft Health của bạn trong Câu hỏi thường gặp của Microsoft Health.

Các tùy chọn điều khiển khác

Để tắt trợ giúp của Cortana trong Microsoft Edge:

 1. Mở Microsoft Edge.

 2. Chuyển đến Cài đặt .

 3. Chuyển đến Cài đặt Nâng cao và chọn Xem cài đặt nâng cao.

 4. Tắt Cho phép Cortana trợ giúp tôi trong Microsoft Edge.

Để quản lý những thông báo bạn sẽ nhận được trên một thiết bị:

 1. Trên thiết bị mà bạn không muốn thấy thông báo, hãy chuyển đến Cortana > Cài đặt > Cortana trên các thiết bị của tôi.

 2. Trên Windows, bên dưới mục Gửi thông báo giữa các thiết bị, chọn Chỉnh sửa cài đặt đồng bộ. Trên Android, chọn Đồng bộ Thông báo.

 3. Chọn thiết bị bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Tắt các loại thông báo mà bạn không muốn nhận nữa.

Để tắt tất cả các thông báo cho một thiết bị cụ thể:

 1. Trên điện thoại của bạn, hãy chuyển đến Cortana > Menu > Cài đặt .

 2. Tắt Gửi thông báo giữa các thiết bị.

Để ngắt kết nối Cortana khỏi Microsoft Health hoặc bất kỳ dịch vụ được kết nối nào khác:

 1. Chuyển đến Cortana > Notebook > Quản lý Kỹ năng > Các dịch vụ được kết nối.

 2. Chọn tài khoản mong muốn và chọn Ngắt kết nối.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×