Microsoft cung cấp một loạt các gói dịch vụ để giúp hỗ trợ cho doanh nghiệp của bạn khi cần thiết, từ hỗ trợ cao cấp có sẵn suốt cả ngày và đêm, đến tùy chọn thanh toán cho mỗi sự cố. Nếu tổ chức của bạn không có gói hỗ trợ đã trả tiền, hãy chọn một tùy chọn bên dưới để biết thêm thông tin.

Hỗ trợ Thống nhất của Microsoft

Về cơ bản, Hỗ trợ Thống nhất của Microsoft thay đổi trải nghiệm hỗ trợ dành cho doanh nghiệp, cung cấp bảo hiểm toàn bộ tổ chức đối với tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft, mở rộng các khả năng mới giúp sức cho các chuyên gia CNTT và nhà phát triển cũng như phương pháp tiếp cận dựa trên kết quả mang lại giá trị hỗ trợ to lớn hơn khi tổ chức của bạn phát triển. Tìm hiểu thêm tại trang web Hỗ trợ Thống nhất.

Gói Hỗ trợ Chuyên nghiệp của Microsoft (tính phí theo mỗi sự cố)

Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng dành cho doanh nghiệp của mình, Dịch vụ Hỗ trợ Chuyên nghiệp có sẵn gói tính phí theo mỗi sự cố (PPI) hoặc gói 5 sự cố. Các chuyên gia của Microsoft sẽ giúp bạn khắc phục một sự cố, thông báo lỗi hoặc chức năng cụ thể không hoạt động như dự kiến. Để tìm hiểu thêm và mua gói hỗ trợ tính phí theo mỗi sự cố, hãy tạo một yêu cầu hỗ trợ mới.

Hỗ trợ Dynamics 365

Hỗ trợ kỹ thuật cơ bản được đi kèm với gói đăng ký Microsoft Dynamics 365, giúp bạn có thể gửi thông qua trung tâm quản trị Microsoft Dynamics 365. Để có các dịch vụ khác và thời gian phản hồi nhanh hơn, bạn có thể mua gói hỗ trợ Microsoft Dynamics 365 thông qua chương trình cấp phép số lượng lớn hoặc mua trực tiếp từ Microsoft.

Hỗ trợ Office 365

Hỗ trợ kỹ thuật cơ bản đi kèm với gói đăng ký Microsoft Office 365, giúp bạn có thể gửi thông qua cổng thông tin trực tuyến Microsoft Office 365. Để có các dịch vụ khác và thời gian phản hồi nhanh hơn, bạn có thể mua gói hỗ trợ Microsoft Office 365 thông qua chương trình cấp phép số lượng lớn hoặc mua trực tiếp từ Microsoft.

Hỗ trợ Azure

Bạn có thể gửi Hỗ trợ thanh toán và gói đăng ký đi kèm trong gói đăng ký Microsoft Azure thông qua cổng thông tin quản trị Microsoft Azure. Để hỗ trợ kỹ thuật, bạn có thể mua gói hỗ trợ Microsoft Azure thông qua chương trình cấp phép số lượng lớn hoặc mua trực tiếp từ Microsoft. 

Hỗ trợ khả năng truy cập

Bạn có thể nhận trợ giúp với các câu hỏi về khả năng truy nhập, các sự cố với Công nghệ Hỗ trợ hoặc câu hỏi về tính phù hợp của sản phẩm liên quan đến Phần 508, WCAG 2.0 hoặc các quy định EN 301 549. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web Hỗ trợ khả năng truy nhập dành cho doanh nghiệp (khả dụng ở Hoa Kỳ).

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×