Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

This cumulative update fixes several issues in Skype for Business Server 2015 and Unified Communications Managed API 5.0 Runtime. The version number of this update is 6.0.9319.537.

The global version of this cumulative update uses a Microsoft Windows Installer package to install the cumulative update. The dates and the times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC) in the following table. When you view the file information, the date is converted to local time. To find the difference between UTC and local time, use the Time Zone tab in the Date and Time item in Control Panel.

After the update is installed, the global version of this update has the file attributes, or a later version of the file attributes, that are listed in the following table.

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

File_default_tmx

Not Applicable

1,060,581

29-Oct-2018

05:21

Not Applicable

File_gac_collaboration_dll

6.0.9319.537

6,620,408

29-Oct-2018

05:44

x86

File_gac_internal_media_dll

6.0.8953.265

9,582,736

10-Mar-2017

12:34

x64

File_gac_rtmpal_dll

6.0.8953.265

2,973,328

10-Mar-2017

12:34

x64

File_gac_sipeps_dll

6.0.9319.537

1,950,496

29-Oct-2018

05:44

x64

File_mediaperf_dll

6.0.8953.265

61,072

10-Mar-2017

12:33

x64

File_mediaperf_h

Not Applicable

13,546

10-Mar-2017

12:34

Not Applicable

File_mediaperf_ini

Not Applicable

100,700

10-Mar-2017

12:34

Not Applicable

File_ocstracer_exe

6.0.9319.537

814,848

29-Oct-2018

05:44

x64

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×