Mục lục
×

Ngày Phát hành:

05/06/2018

Phiên bản:

OS Build 17134.83

Summary

This update addresses an issue where the 2017 and 2018 versions of Intuit QuickBooks Desktop can't run in multi-user mode on Windows 10, version 1803 devices. The QuickBooks multi-user mode service fails to start with error “Windows could not start the QuickBooksDBXX service on Local Computer." and “Error 193: 0xc1”. 

Known issues

Microsoft is not aware of any issues that affect this update currently.

How to get this update

To get the standalone package for this update, go to the Microsoft Update Catalog website.

References

For additional information about the issue, please see KB 4103721 or KB 4100403

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×