Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn thêm đăng ký vào Ấn phẩm giao dịch Oracle hoặc Ấn phẩm bản chụp Oracle trong SQL Server 2014 hoặc 2016, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Ấn phẩm phải có ít nhất một bài viết trước khi đăng ký có thể được tạo ra. Không tìm thấy đăng ký. Đã thay đổi ngữ cảnh cơ sở dữ liệu thành ' phân phối '. (Lỗi Microsoft SQL Server, lỗi: 14124)

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server: Bản Cập Nhật tích lũy 5 cho SQL server 2016 RTM     Cumulative Update 2 cho SQL Server 2016 SP1

Bản Cập Nhật tích lũy 3 cho SQL Server 2014 gói dịch vụ 2

Giới thiệu về Cập Nhật tích lũy cho SQL Server

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server: Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2014

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, dù ngụ ý hay không, về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×