Triệu chứng

Khi bạn sử dụng SQL Server luôn sẵn sàng trong các nhóm sẵn dùng, thì luôn ở bản sao phụ luôn có thể đi vào trạng thái ngắt kết nối. Ngoài ra, thông báo lỗi sau đây đã được ghi nhật ký lỗi SQL Server:

Thời gian chờ kết nối đã xảy ra trong khi cố gắng thiết lập kết nối đến trạng thái sẵn có availability_replica_name với ID availability_replica_id. Một vấn đề về mạng hoặc tường lửa tồn tại, hoặc địa chỉ điểm cuối được cung cấp cho bản sao.

Khi bạn tìm cách thiết lập lại kết nối, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:

Các bản sao phụ này không được kết nối với các bản sao chính. Trạng thái kết nối bị NGẮT kết nối.

Khi hành vi này xảy ra, vấn đề sẽ không được khắc phục cho đến khi bạn khởi động lại các dịch vụ SQL Server trên bản sao phụ. Trong kịch bản hiếm hoi, bạn có thể phải khởi động lại các dịch vụ SQL Server trên bản sao chính để tiếp tục luôn di chuyển dữ liệu.Lưu ý Vấn đề này có thể chỉ xảy ra trên các máy tính rất mạnh và khi SQL Server rất bận. Ví dụ, trong một kịch bản, vấn đề này xảy ra trên một hệ thống rất bận rộn với 24 lõi.

Nguyên nhân

Vấn đề xảy ra do điều kiện chủng tộc nội bộ.

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy SQL Server sau đây.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server: Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL server 2016bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2014bản Cập Nhật tích lũy mới nhất đối với SQL Server 2012 SP3

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×