Triệu chứng

Khi bạn cài đặt các bản vá lỗi trên một phiên bản của Microsoft SQL Server 2014 hoặc 2016 có chứa nhiều cơ sở dữ liệu, thì thiết lập có thể không thành công. Và bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:

Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineConfigException: Failed to shutdown the instance with process ID xxxx. Error encountered: 
Microsoft.SqlServer.Configuration.Sco.ScoException: The service cannot accept control messages at this time.

Ngoài ra, phiên bản SQL Server còn lại trong trạng thái "đã ngừng".

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì trong quá trình cài đặt bản vá lỗi SQL Server, nó sẽ cố gắng khởi động lại dịch vụ SQL Server để áp dụng bản vá. Tuy nhiên, nếu SQL Server mất nhiều thời gian để chấm dứt chính nó, việc thiết lập sẽ không thành công.

Lưu ý Nếu có nhiều cơ sở dữ liệu (chẳng hạn như, 300 ~ 1000 trở lên) và SQL Server được cấu hình để sử dụng lượng lớn bộ nhớ (chẳng hạn như, 20 GB ~ 2 TB), SQL Server có thể mất thời gian thực hiện dọn sạch của từng cơ sở dữ liệu, và việc thiết lập Patch có thể không thành công khi SQL Server mất rất nhiều thời gian

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy 5 cho SQL Server 2016 RTM

Bản Cập Nhật tích lũy 2 cho SQL Server 2016 SP1

Bản Cập Nhật tích lũy 4 cho SQL Server 2014 gói dịch vụ 2

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các bản sửa lỗi và bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

L atest Cumulative Updates for SQL Server 201

Lưu ý Sau khi bạn áp dụng bản sửa lỗi này, chương trình thiết lập Patch sẽ chờ SQL Server ngừng tối đa 30 phút. Nếu có nhiều hơn 30 phút SQL Server vẫn dừng, thiết lập bản vá vẫn có thể không thành công.

 

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

 

Tham chiếu

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×