Giả định rằng bạn sử dụng Microsoft SQL Server 2016 luôn trên các nhóm sẵn sàng. Sau khi thống kê được cập nhật bằng cách sử dụng tùy chọn FULLSCAN trên bản sao chính, số liệu thống kê trên bản sao phụ trở thành cũ hoặc vắng mặt. Khi bạn chạy một truy vấn trên bản sao phụ, thì có thể sử dụng gói truy vấn xấu. Thao tác này sẽ gây ra truy vấn chậm.

Bản sửa lỗi này được bao gồm trong những cập nhật sau đây:

Mỗi bản dựng mới cho SQL Server 2016 chứa tất cả các bản sửa lỗi và bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho SQL Server 2016.

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×