Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn sử dụng quy trình nhân bản trình quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống.

  • Quy trình này gọi các API Tiện ích của chương trình sao chép hàng loạt (BCP) để nhân rộng dữ liệu bảng giữa các máy chủ.

  • Bảng chứa cột kiểu dữ liệu XML.

Trong trường hợp này, khi tệp XML được tải qua BCP và nếu tổng bộ nhớ của tất cả các thuộc tính trong tệp XML lớn hơn 2 MB, quy trình nhân bản có thể không thành công và bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Trạng thái 42000-lỗi 6303-Message [Microsoft] [bộ điều khiển ODBC 11 cho SQL Server] [SQL Server] XML phân tích: phân tích tài liệu cần quá nhiều bộ nhớ

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

       Cập Nhật tích lũy 7 cho SQL Server 2016 RTM

       Bản Cập Nhật tích lũy 4 cho SQL Server 2016 SP1

       Cập Nhật tích lũy 6 cho SQL Server 2014 SP2

       Bản Cập Nhật tích lũy 13 cho SQL Server 2014 SP1

       Bản Cập Nhật tích lũy 9 cho SQL Server 2012 gói dịch vụ 3

Lưu ý Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn phải bật theo dõi gắn cờ 6773 để bật sửa lỗi này. Để bật theo dõi cờ 6773, hãy xem chủ đề cờ theo dõi (Transact-SQL) trên website Microsoft Developer Network (MSDN).

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2014

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2012 SP3

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×