Triệu chứng

Giả định rằng bạn sử dụng mã hóa dữ liệu trong suốt (tde) trên cơ sở dữ liệu lớn trong Microsoft SQL Server 2016 và bạn sao lưu cơ sở dữ liệu vào nhiều tệp bằng cách sử dụng tùy chọn nén . Khi bạn tìm cách khôi phục cơ sở dữ liệu từ các tệp back-up, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

Msg 9004, mức 16, bang 2, dòng 45 lỗi xảy ra trong khi đang xử lý Nhật ký cơ sở dữ liệu database_name. Nếu có thể, hãy khôi phục từ bản sao lưu. Nếu sao lưu không sẵn dùng, có thể là cần thiết để xây dựng lại Nhật ký.

Giải pháp

Bản sửa lỗi này được đưa vào Cập Nhật tích lũy 7 cho SQL Server 2016.

Thông tin về bản dựng SQL Server 2016

Mỗi bản dựng mới cho SQL Server 2016 chứa tất cả các bản sửa lỗi và bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho SQL Server 2016.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×