KB4046055-bản sửa lỗi: đề xuất FORCE_LAST_GOOD_PLAN bị kẹt ở "xác nhận" tại xác minh đầu tiên trong SQL Server 2017

Triệu chứng

Trường Currentvalue được trả về bằng dạng xem sys.dm_db_tuning_recommendationsquản lý động bị   kẹt trong trạng thái "xác thực" khi tự động điều chỉnh xác minh đầu tiên của nó cho FORCE_LAST_GOOD_PLAN.

Giải pháp

Bản sửa lỗi này được bao gồm trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2017.

Thông tin về bản dựng SQL Server 2017

Mỗi bản dựng mới cho SQL Server 2017 chứa tất cả các bản sửa lỗi và bảo mật trong bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho SQL Server 2017.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×