You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn sử dụng SQL Server 2017 trên Linux. Khi bạn sử dụng tập lệnh MSSQL-conf để cấu hình một hoặc nhiều thiết đặt sau đây, bạn sẽ được nhắc khởi động lại SQL Server cho thiết đặt để có hiệu lực. Tuy nhiên, bạn không cần phải khởi động lại SQL Server trong kịch bản này.

  • filelocation.defaultdumpdir

  • coredump.coredumptype

  • coredump.captureminiandfull

Giải pháp

Bản sửa lỗi này được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server 2017:

Bản Cập Nhật tích lũy 10 cho SQL Server 2017

Thông tin về bản dựng SQL Server 2017

Mỗi bản dựng mới cho SQL Server 2017 chứa tất cả các bản sửa lỗi và bảo mật trong bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho SQL Server 2017.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×