Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn sử dụng SQL Server 2017 trên máy chủ Linux cao cấp có nhiều bộ nhớ chính. Ví dụ: 6 terabyte (TB) của bộ nhớ chính.

  • Bạn bật cờ theo dõi (TF) 834 khiến SQL Server sử dụng phân bổ bộ nhớ trang lớn.

Trong trường hợp này, sau khi SQL Server khởi động, bạn có thể nhận thấy rằng bộ nhớ đoạn đường lên giai đoạn trong Linux với TF 834 đã bật lâu hơn.

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

       Bản Cập Nhật tích lũy 4 cho SQL Server 2017

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2017

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữmà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×