You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn đã cài đặt SQL Server 2017 trên một máy tính có cài đặt phiên bản Java SE RunTime (JRE). Nếu bạn chọn cài đặt tính năng PolyBase, trình cài đặt có thể không nhận ra phiên bản JRE 9 nếu bạn không còn cài đặt JRE Phiên bản 7 hoặc 8. Trong trường hợp này, việc cài đặt PolyBase có thể không thành công.

Giải pháp

Bản sửa lỗi này được bao gồm trong Cumulative Update 4 cho SQL Server 2017.

Thông tin về bản dựng SQL Server 2017

Mỗi bản dựng mới cho SQL Server 2017 chứa tất cả các bản sửa lỗi và bảo mật trong bản dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản dựng mới nhất cho SQL Server 2017.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×