Triệu chứng

Giả định rằng bạn sử dụng hàm dự đoán hoặc Sp_rxPredict trong SQL Server 2017 ml trong các tình huống sau đây:

  • Khi bạn dùng hàm dự đoán để tạo ra các giá trị predicated hoặc điểm số dựa trên hàm Rxdtree, Rxdforesthoặc rxbtrees và các cột cần thiết để làm cho dự đoán bị thiếu từ dữ liệu đầu vào của mệnh đề với, thì việc thực hiện sẽ không thành công mà không có thông báo lỗi chi tiết cho biết cột nào bị thiếu.

  • Giá Tìm hiểu trong các mô hình cây (Rxdtree, rxbtreesrxdforest) không được bao gồm trong mô hình thời gian thực được đăng. Do đó, giá trị mặc định (0,1) thay vì giá trị do người dùng xác định được sử dụng sau khi bỏ chọn. Điều này ảnh hưởng đến cả tính năng thời gian thực và bản địa khi bạn sử dụng các hàm sp_rxPredictdự đoán .

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

       Bản Cập Nhật tích lũy 4 cho SQL Server 2017

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2017

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữmà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×