Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn đã có SQL Server 2017 trên Linux hoặc Windows. Nếu cơ sở dữ liệu có một số lượng lớn bộ nhớ tối ưu hóa bảng hoặc bộ nhớ được tối ưu hóa các loại bảng thì cơ sở dữ liệu có thể mất thời gian dài do chờ trong khi trình biên soạn các bảng tối ưu hóa bộ nhớ. Nếu bạn thực hiện phân tích chờ từ sys.dm_os_wait_stats, bạn có thể nhận thấy PREMPTIVE_OS_FINDFILE hoặc PREEMPTIVE_OS_CREATEDIRECTORY các loại chờ trong thời gian phục hồi.

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

       Bản Cập Nhật tích lũy 5 cho SQL Server 2017

Lưu ý: Để tăng tốc độ phục hồi, bạn phải bật cờ theo dõi (TF) 9944.

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Service 2017

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữmà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×