Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn có một cơ sở dữ liệu chứa bảng có chỉ mục số liên cụm trong SQL Server 2017. Khi bạn chạy câu lệnh DBCC CHECKDB với ALL_ERRORMSGS, NO_INFOMSGS, PHYSICAL_ONLY trong cơ sở dữ liệu, tệp kết xuất sẽ được tạo và bạn có thể nhận được các thông báo lỗi giống như sau:

Lỗi bảng: ID đối tượng ObjectID, index ID indexid, Partition ID partitionid, alloc ID ID đơn vị (nhập dữ liệu trong hàng). Nút dữ liệu ngoài hàng tại trang (1:1749624), slot 1, định dạng văn bản được tham chiếu bởi trang (0:0), slot 0 nhưng không nhìn thấy trong phần quét.  CHECKDB đã tìm thấy 0 lỗi phân bổ và 1 lỗi nhất quán trong bảng 'tablename' (đối tượng ID ObjectID).  CHECKDB đã tìm thấy 0 lỗi phân bổ và 1 lỗi nhất quán trong cơ sở dữ liệu ' Databasename '.  repair_allow_data_loss là mức sửa chữa tối thiểu cho các lỗi được tìm thấy bởi DBCC CHECKDB (Databasename).

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

       Bản Cập Nhật tích lũy 11 cho SQL Server 2017

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2017

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữmà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×