Triệu chứng

Trong Microsoft SQL Server, bạn chạy lệnh sudo/Opt/MSSQL/bin/MSSQL-conf thiết lập . Bạn nhận thấy rằng dịch vụ SQL Server không khởi động trên hệ điều hành Linux, nhưng trả về thông báo lỗi sau đây:

DateTime. 248806071 Debug [Libos. theo dõi] <0000022871/0x00000004> <0x00000004/> sqlpal: ntstatus to Win32 Error trong Func = GetProcessTimes Line =linenumber Ntstatus = 0xc0000008 Win32 Error = 0x00000006 không thể có được NtQuerySystemInformation (systemprocessinformation

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Giới thiệu về Cập Nhật tích lũy cho SQL Server:

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×